Go to ancient mentor

Go to -Home page-

Go to -About us-

Go to -Sitemap-

Go to -Contact-

ROLMINES

 

Κυλιόμενα συστήματα ναρκών ταχείας ανάπτυξης

Ταχείας ανάπτυξης φορητό, αυτόνομο ενεργειακά, αμυντικό σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων διαθέτον οκτώ ηλεκτρονικούς αισθητήρες(55,56,57,58,59,60,61,62), τριών διαφορετικών αρχών λειτουργίας(ανίχνευση θερμότητας, διατάραξης γήινου μαγνητικού πεδίου, ηχητικών κυμάτων), με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης προκαθορισμένων και παραμετροποιηθέντων ηλεκτρονικά στόχων κινούμενων επί του εδάφους ή ιπτάμενων σε χαμηλό ύψος μέχρι 50 μέτρα, τους οποίους ταυτοποιεί με τη χρήση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος (7) πραγματικού χρόνου, εφαρμόζοντας την τεχνική της ηλεκτρονικής υπογραφής (pattern recognition), ενεργοποιώντας σε προκαθορισμένη απόσταση  κατάλληλο εκρηκτικό γέμισμα τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ) (3). Εκρηκτικό γέμισμα, αισθητήρες, σύστημα όπλισης (16) και ηλεκτρονικό σύστημα (7) είναι ενσωματωμένα  εντός μεταλλικού σκελετού (48) σχήματος σφαίρας, με δυνατότητα επένδυσης με ειδική πλαστική θήκη (33), τριών διαστάσεων 30 , 40 και 60 εκατοστών, αναλόγως της υφής του στόχου. Πρόκειται για σύγχρονη ηλεκτρονική νάρκη πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, την οποία ο αμυνόμενος (89) εκσφενδονίζει δια της χειρός του και η οποία κυλίεται (90) προς την επιθυμητή περιοχή ναρκοθέτησης με την επενέργεια της βαρύτητας, επιλύοντας το πρόβλημα της εξουδετέρωσης ήδη διαστρωμένων ναρκών λόγω πολύωρων βομβαρδισμών, εκμεταλλευόμενος το διάστημα των 5 λεπτών παύσης των εχθρικών πυρών για εκδήλωση της εχθρικής επιθέσεως ή αποβάσεως.

Η εφεύρεση αφορά ένα αυτοματοποιημένο, ταχείας ανάπτυξης σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων που κινούνται επί και πάνω από το έδαφος, οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του οποίου ενεργοποιούμενοι καλύπτουν όγκο ημισφαιρίου ακτίνας 10 έως 50 μέτρων πάνω από το έδαφος.  Ο εντοπισμός αλλά και η ταυτοποίηση των προκαθορισμένων στόχων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό υποσύστημα που φέρει σαν είσοδό του οκτώ συνολικά ηλεκτρονικούς αισθητήρες που χρησιμοποιούν όμως τρεις διαφορετικές αρχές λειτουργίας, που εντοπίζουν και ταυτοποιούν προκαθορισμένα πρότυπα κινούμενων στόχων επί του εδάφους ή ιπτάμενων μέσων σε χαμηλό ύψος, ενεργοποιώντας έναν ηλεκτρικό πυροκροτητή όταν το αντικείμενο προσεγγίσει σε κατάλληλη απόσταση από το σύστημα, στέλνοντάς του κατάλληλης έντασης και τάσης ηλεκτρικό ρεύμα, ενεργοποιώντας έτσι το εκρηκτικό γέμισμα που αποτελείται από τρινιτροτολουόλη (ΤΝΤ), ανάλογης ποσότητας με τον προς προσβολή στόχο, ανάλογα εάν ο στόχος είναι ελαφρά οχήματα και φορτηγά  ή άρματα μάχης ή τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) ή τεθωρακισμένα οχήματα μάχης(ΤΟΜΑ) ή βαρέα μηχανήματα μηχανικού ή ελικόπτερα ή αεροσκάφη ή ιπτάμενα μέσα γενικά ή χόβερκραφτ κλπ. 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η καταστροφή των παραπάνω στόχων των οποίων η ηλεκτρονική υπογραφή (pattern recognition) έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί και παραμετροποιηθεί κατάλληλα,  επέρχεται από το ωστικό και θερμικό κύμα που είναι απόρροια της εκτόνωσης των αερίων από την ταχύτατη καύση του ισχυρότατου εκρηκτικού γεμίσματος σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό εκτινασσόμενων από την εκτόνωση των αερίων μεταλλικών σφαιριδίων που έχουν προτοποθετηθεί γύρω από το εκρηκτικό φορτίο στην πρώτη και τρίτη περίπτωση και από την δημιουργία στενής αλλά ισχυρότατης πύρινης δέσμης που δημιουργείται από τύπου κοίλου εκρηκτικό γέμισμα στη δεύτερη περίπτωση.

Ανάλογα με την επιλογή των παραπάνω στόχων προβλέπονται τρεις εκδόσεις  του συστήματος που διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς το εκρηκτικό γέμισμα (τρόπος λειτουργίας αλλά και ποσότητα) και τις διαστάσεις του εξωτερικού φορέα του.  Ο τελευταίος έχει σχήμα σφαίρας και αποτελείται από αριθμό μεταλλικών στεφανιών, περιγράφεται δε αναλυτικά παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη έκδοση (σχήμα 7) ο σφαιρικός φορέας είναι διαμέτρου 30 εκατοστών του μέτρου και συνολικού βάρους περίπου οκτώ κιλών, φέρει δε εκρηκτικό γέμισμα τεσσάρων λιβρών (σχήμα 2), είναι δε κατάλληλη η νάρκη αυτή για προσβολή ελαφρών οχημάτων και πολύ χαμηλά ιπτάμενων μέσων. Στη δεύτερη έκδοση (σχήμα 27) ο σφαιρικός φορέας είναι διαμέτρου 40 εκατοστών του μέτρου και συνολικού βάρους περίπου είκοσι κιλών, φέροντας   εκρηκτικό γέμισμα είκοσι λιβρών(σχήμα 6), έχοντας τη δυνατότητα προσβολής βαρέων οχημάτων, ελαφριάς θωράκισης τεθωρακισμένων οχημάτων και όλων γενικά των χαμηλά ιπτάμενων μέσων. Η τρίτη (σχήμα 28) και τελευταία έκδοση έχει σχήμα σφαίρας διαμέτρου 60 εκατοστών του μέτρου έχει συνολικό βάρος σαράντα πέντε κιλά περίπου, φέροντας έξι διαφορετικά εκρηκτικά γεμίσματα (σχήματα 29 και 30) των δώδεκα περίπου λιβρών έκαστο,  είναι δε κατάλληλη για προσβολή αρμάτων και βαρέων τεθωρακισμένων οχημάτων. Η τελευταία έκδοση δεν είναι κατάλληλη για προσβολή ιπτάμενων μέσων καθότι λειτουργεί με την αρχή των κοίλων γεμισμάτων και τη δημιουργία στενής πύρινης δέσμης.

Σε όλες τις εκδόσεις το σύστημα έχει προγραμματισθεί να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που κάποιος στόχος εισέλθει στην προαναφερθείσα ακτίνα δράσης των αισθητήρων του. Στην πράξη ένα τέτοιο  σύστημα δημιουργεί ένα αδιαπέραστο ηλεκτρονικό φράγμα στο έδαφος, σε όγκο σχήματος ημισφαιρίου που έχει ακτίνα από 10 έως 50 μέτρα, πλην του τύπου κοίλου γεμίσματος το οποίο δρα ικανοποιητικά σε ακτίνες μικρότερες των δύο μέτρων κατά βαρέως θωρακισμένων αρμάτων, ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ. Το όλο σύστημα είναι φορητό, αυτόνομο ενεργειακά και λειτουργεί τοποθετημένο σταθερά επί ειδικής ελαφράς μεταλλικής κατασκευής (48) η οποία έχει σχήμα σφαίρας, διαφορετικών διαστάσεων (30, 40 και 60 εκατοστών) για κάθε μία από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες  στόχων που έχει σχεδιασθεί να προσβάλει.

  Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες. Δημιουργεί  παγκόσμιο προηγούμενο, καθότι το καθαρά αμυντικό αυτό σύστημα επιλύει το σοβαρό πρόβλημα ναρκοθέτησης ακτών αποβάσεως ή περιμετρικής άμυνας ή άμυνας επί τοποθεσίας η στη γενικότερη περίπτωση κατά την οποία ο αμυνόμενος ευρίσκεται κάτω από τα διαρκεί πυρά του αντιπάλου και είτε η ναρκοθέτηση δεν είναι δυνατή ή από τα συνεχή πυρά έχει εξουδετερωθεί το πλείστο των διαστρωμένων ναρκών.  Με τη χρήση των ηλεκτρονικών αυτών ναρκών είναι δυνατή η εκμετάλλευση του μικρού χρονικού διαστήματος των πέντε περίπου λεπτών που εκτιμάται γενικά ότι απαιτείται οι αποβατικές εχθρικές δυνάμεις να εξέλθουν από τα πλεούμενα αποβατικά σκάφη (94) και να αχθούν προ του πρόσθιου ορίου (91) της νοητής γραμμής που ο αμυνόμενος έχει καταλάβει και οργανώσει εκ των προτέρων.  Στο χρονικό αυτό διάστημα, που στην πράξη είναι το διάστημα που χωρίζει τα αποβατικά σκάφη από την πρώτη γραμμή άμυνας και είναι μία απόσταση της τάξης των 300 έως 500 μέτρων περίπου, παύουν από πλευράς επιτιθέμενων οι βολές πυροβόλων όπλων και αεροπορίας για να μη βληθούν οι αποβιβαζόμενες δυνάμεις. Στο διάστημα αυτό ο αμυνόμενος (89) που έχει καταλάβει θέσεις υψηλότερα τοπογραφικά (σχήμα 31) από τον επιτιθέμενο (85), έχει τη δυνατότητα να εκσφενδονίσει ή απλά να κυλήσει τις σύγχρονες αυτές ηλεκτρονικές νάρκες (48) προς την κατεύθυνση του εχθρού (90), δημιουργώντας άμεσα ένα σύγχρονο ναρκοπέδιο (σχήμα 32) που λειτουργεί σε όλο το πλάτος και μήκος του με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και που οι νάρκες του ενεργοποιούνται αυτόματα με την προσέγγιση (86) του εχθρού. Ο αμυνόμενος στην ενέργειά της εκσφενδόνισης παραμένει σχετικά καλυμμένος, προφυλασσόμενος στο όρυγμά (88) του.  Η χρήση των ναρκών αυτών είναι επίσης ιδανική και στις ειδικές επιχειρήσεις απαγκίστρωσης, κατά τις οποίες ο αμυνόμενος είναι αναγκασμένος να αποχωρήσει κρυφά από τις θέσεις του επιθυμώντας η κίνησή του αυτή να μη γίνει αντιληπτή από τον εχθρό.  Σε κάθε περίπτωση η χρήση των συστημάτων αυτών δύναται να απαγορεύσει εντός της ακτίνας δράσης των αισθητήρων του την προσέγγιση οχημάτων και αρμάτων ή υπέργεια διέλευση όλων ανεξαρτήτως των ιπτάμενων  μέσων αλλά και του προσωπικού(αλεξιπτωτιστών).

Η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος στηρίζεται στη βαρύτητα της γης, η οποία έλκοντας το ανομοιόμορφα κατανεμημένο βάρος (σχήματα 8, 28 30 και 35) που υπάρχει εντός του μεταλλικού σκελετού της σφαίρας (48), σε συνδυασμό με την αρχική ταχύτητα που το σύστημα έχει αποκτήσει με την εκσφενδόνισή του από τον αμυνόμενο στην ακτή ή τοποθεσία, οπλίτη,  δημιουργεί σε αυτό ροπή (σχήμα 8) δια της οποίας κυλίεται ελεύθερα προς την γενική περιοχή που επιθυμεί ο χρήστης αυτό να δράσει. Η μέγιστη απόσταση στην οποία δύναται το σύστημα να αχθεί κυλιόμενο και περιστρεφόμενο

συνεχώς περί τον κεντρικό άξονά του, είναι ανάλογη με την δύναμη εκσφενδόνισης, την υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει η περιοχή που ευρίσκεται ο αμυνόμενος από την περιοχή επιθυμητής δράσης του κάθε συστήματος και την υφή του εδάφους.

Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι εφικτή η έγκαιρη ναρκοθέτηση ακτών ή αμυντικών τοποθεσιών γενικά, με την προϋπόθεση αυτές να έχουν σχετική υψομετρική διαφορά με την περιοχή από την οποία ο επιτιθέμενος θα εκδηλώσει την ενέργειά του, σχεδιάσθηκε δε ειδικά για να υπερκερασθεί το πρόβλημα που τυχόν θα δημιουργηθεί μετά από παρατεταμένο βομβαρδισμό των παραπάνω θέσεων από τις εχθρικές δυνάμεις. Η προπαρασκευή πυροβολικού και συναφών οπλικών συστημάτων (συστοιχίες σωλήνων, πυραυλικά συστήματα κλπ) σε επιχειρήσεις κατά ακτών και αμυντικών τοποθεσιών, εάν δεν συντρέχει λόγος αιφνιδιασμού, διαρκούν συνήθως έως και 24 ώρες. Ειδικά σε περιπτώσεις εγγύτητας των ακτών αποβάσεων του αμυνομένου με την έναντι ηπειρωτική χώρα του επιτιθεμένου, ο τελευταίος αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα που μπορεί να βάλει τα παράλια με το μέσο πυροβολικό του από τις δικές του ακτές. Τα πυρά πυροβολικού σταματούν όταν οι πρώτες αποβατικές δυνάμεις αχθούν περίπου 500 μέτρα πριν από την ακτή.  Είναι φυσικό πως και εάν ακόμη οι αμυνόμενοι είχαν το χρόνο να ναρκοθετήσουν την ακτή, μετά από τέτοιας έκταση βομβαρδισμό ελάχιστες έως καθόλου νάρκες θα παραμείνουν ενεργές. Ο αμυνόμενος γνωρίζει το μειονέκτημα αυτό και η όλη κατάσταση επιδρά πρώτιστα δυσμενώς στο  ηθικό του.  Απαιτείται λοιπόν από την πλευρά του αμυνόμενου η ύπαρξη κατάλληλου, σύγχρονου, αυτοματοποιημένου, οπλικού συστήματος, ικανού να τοποθετηθεί ταχύτατα, με ασφάλεια για το προσωπικό και εντός του χρόνου των τριών έως πέντε λεπτών της ώρας πριν από την αμυντική τοποθεσία που είναι πάνω στην ακτή (σχήματα 31 και 32) ή γενικά σε αμυντική τοποθεσία.  Η σχεδίαση αυτού του συστήματος επικεντρώνεται στις παραπάνω προδιαγραφές.  Ο αμυνόμενος θα διαθέτει πλέον κατάλληλες ηλεκτρονικές νάρκες τις οποίες σε ελάχιστα λεπτά θα μπορεί να τις εκσφενδονίζει προς την ακτή ή το πρόσθιο όριο της αμυντικής τοποθεσίας, αμέσως μετά την παύση των βολών του εχθρικού πυροβολικού. Αυτές θα κυλίουν προς την ακτή και θα ενεργοποιούνται μέσα σε τρία ή λιγότερα λεπτά, ανάλογα με τη βούληση του χρήστη.  Το πρόβλημα για τον επιτιθέμενο γίνεται ακόμα πιο μεγάλο στη θέα των οπλικών αυτών συστημάτων που λόγω και του πρωτοποριακού τους σχήματος φαντάζουν κάτι το αρκετά αλλόκοτο. Υπόψη ότι η εκρηκτική ύλη ΤΝΤ είναι σχετικά αδρανής και θεωρητικά δεν εκρήγνυται ακόμη και αν διαπερασθεί από βλήμα πυροβόλου όπλου.

Το σύστημα είναι ιδανικό για χρήση στην παράκτια άμυνα νησιών, ειδικά όταν αυτά παρουσιάζουν μεγάλες ακτές κατάλληλες για απόβαση και οι οποίες αφενός δεν είναι δυνατόν να στρωθούν με νάρκες από τον καιρό της ειρήνης λόγω διάφορων αιτιών και καταστάσεων όπως λόγου χάριν του τουρισμού, αφετέρου δε λόγω καταστροφής ήδη στρωμένων ναρκών από τους αναμενόμενους πολύωρους βομβαρδισμούς λόγω εγγύτητας προς τις έναντι ακτές ή της ισχύος σε πυρά του εχθρού. Με την εφαρμογή του συστήματος θα παρέχεται στον αμυνόμενο η δυνατότητα δημιουργίας ναρκοπεδίων δι’ απλής εκσφενδόνισης, αριθμού σύγχρονων, αυτοματοποιημένων, ηλεκτρονικά λειτουργούντων ναρκών πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης με φονικότατα αποτελέσματα για τον αντίπαλο.

 Το σύστημα δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική η μεθοδολογία στρώσης.  Με την εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν απαιτείται στρώση των ακτών προ ή κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών βολών του αντιπάλου και είναι δυνατόν

να υπερκερασθεί το πρόβλημα που δημιουργείται στα ειδικής κατασκευής άροτρα στρώσης κοινών αντιαρματικών ναρκών, τα οποία όταν συναντούν κροκάλες (στρογγυλές πέτρες) επί του εδάφους ή σε μικρό βάθος εντός αυτού, θραύονται και η στρώση καθίσταται αναποτελεσματική. 

Ο τρόπος τακτικής χρησιμοποίησης του συστήματος μπορεί να είναι είτε αυθαίρετος, δηλαδή τοποθέτηση κατά την επιθυμία του χρήστη ενός ή περισσοτέρων συστημάτων ναρκών αυθαίρετα, δηλαδή με εκσφενδόνιση και κύλισή τους, είτε τοποθέτησή τους με κάποιο τακτικό (τυποποιημένο) τρόπο στρώσης. Ειδικότερα για το θέμα των μεθοδολογιών στρώσης, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να στρωθούν στην ειρήνη η πολύ πριν την προσέγγιση του εχθρού για το συγκεκριμένο σύστημα ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία των σύγχρονων ηλεκτρονικών ναρκών πλήρους πλάτους εκμεταλλεύσεως κατά οχημάτων και αρμάτων, δηλαδή να στρώσει τις νάρκες σε απλή σειρά επ’ ευθείας ή τεθλασμένης γραμμής η όποιο άλλο σχήμα επιθυμεί. Η επιθυμητέα από το χρήστη καταστροφικότητα επί των στόχων θα καθορίσει και την αναγκαιούσα πυκνότητα στρώσης των ναρκών. Η στρώση σε παράλληλες σειρές αλλά και η χρήση κυψελοειδών μεθόδων (σχήμα   32), δηλαδή περίπου εφαπτόμενοι κύκλοι διαμέτρου 20 μέτρων, θα κάνουν την χρήση του συστήματος πιο αποτελεσματική.

Η εμβέλεια καταστροφικότητας του συστήματος δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατόν να πιστοποιηθεί στο πεδίο αλλά από την ποσότητα των εκρηκτικών που αυτό φέρει και τη χρήση σχετικών πινάκων καταστροφικότητας του ΤΝΤ,   εκτιμάται ότι καλύπτει ημισφαίριο πάνω από το έδαφος ακτίνας 20 περίπου μέτρων, εντός της οποίας θα δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές στα διερχόμενα  ελαφριάς θωράκισης μέσα και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής, ενώ εκτιμάται ότι εντός ακτίνας 5 - 10 μέτρων θα υπάρξει πλήρης καταστροφή των μέσων και θάνατος του επιβαίνοντος προσωπικού, εξαρτωμένων πάντα των ζημιών και από την υφή του εδάφους. Λόγω της χρήσεως ΤΝΤ ως εκρηκτικού γεμίσματος, των εκτοξευόμενων σφαιριδίων που θα εκσφεδονισθούν, εκτιμάται ότι ακόμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, θα δημιουργηθούν ποικίλες ζημιές στο διερχόμενο μέσο και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής. Όπως προαναφέρθηκε για τις νάρκες που φέρουν κοίλο γέμισμα η ακτίνα δράσης δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη των δύο μέτρων, διότι σκοπό έχουν μόνο τη διάτρηση του θώρακα του άρματος.

Στην περίπτωση χρήσης των συστημάτων αυτών σε περιοχές για τις οποίες απαιτείται επιτήρηση, ανεξάρτητα από τις απώλειες που θα προκληθούν από την εκτόνωση των αερίων και μόνο η δημιουργία εκρήξεως από την προσέγγιση του εχθρού θα εκμηδενίσει το σημαντικότερο πλεονέκτημά του που δεν είναι άλλο από το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Στην περίπτωση χρήσης του συστήματος επί βραχώδους έδαφος, αυτό ενισχύει τα μέγιστα τα ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα το αμμώδες έδαφος τα περιστέλλει.

  Γενικά πρόκειται για σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά λειτουργούσα  κατά χερσαίων αλλά και κατά ιπτάμενων πολύ χαμηλά μέσων, νάρκη, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, που οπλίζει μηχανικά ή αυτόματα με την χρήση τηλεχειρισμού και στη συνέχεια λειτουργεί αυτόματα εντοπίζοντας κάθε διερχόμενο μέσο πάνω στο έδαφος σε ακτίνα έως 10 μέτρα , ή ιπτάμενο πάνω από αυτό σε ακτίνα έως 50 μέτρα, το οποίο ταυτοποιεί απόλυτα, και στη συνέχεια ενεργοποιείται αυτόματα τη νάρκη, καλύπτοντας αποτελεσματικά από πλευράς αισθητήρων, όγκο σχήματος ημισφαιρίου ακτίνας 10 μέτρων για όλους τους στόχους πλην ιπτάμενων μέσων και έως 50 μέτρων για τα ιπτάμενα μέσα.

Το όλο σύστημα αποτελείται από πέντε υποσυστήματα. Το υποσύστημα του μεταλλικού σκελετού, εντός του οποίου ενθυλακώνονται όλα τα άλλα υποσυστήματα, το υποσύστημα του εκρηκτικού γεμίσματος, το υποσύστημα του

ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος, το υποσύστημα των μεταλλικών σφαιριδίων τα οποία φέρονται συσκευασμένα εντός πλαστικών σκευασμάτων και το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης της νάρκης. Πιο αναλυτικά :

   1. Το υποσύστημα του μεταλλικού σκελετού ενθυλακώνει όλα τα άλλα υποσυστήματα.  Αποτελείται από εξ κάθετους μεταλλικούς κύκλους (στεφάνια). Πιο συγκεκριμένα από αριστερά προς τα δεξιά στο σχήμα 27 είναι το στεφάνι νούμερο (48), τo (64), τo (68), τo (63), τo (70) και τo στεφάνι νούμερο (67). Όλα αυτά τα κάθετα ως προς το οριζόντιο επίπεδο μεταλλικά στεφάνια έχουν κοινό άξονα με δύο κοινά σημεία τομής  (55 και 56) και ευρίσκονται σε γωνία 30 μοιρών μεταξύ τους.  Στο μέσο τους οι εξ αυτοί κάθετοι στο οριζόντιο επίπεδο, κύκλοι είναι σταθερά κολλημένοι πάνω σε ένα έβδομο, ίδιας ακτίνας (50) μεταλλικό στεφάνι το οποίο είναι οριζόντιο ως προς το επίπεδο της γης, σε τρόπο που κάθε ένας από τους εξ κάθετους κύκλους να σχηματίζει με το τελευταίο οριζόντιο στεφάνι σταυρό.  Δύο άλλες μεταλλικές οριζόντιες στεφάνες (49 και 51) παράλληλες με το παραπάνω οριζόντιο στεφάνι (50) συνδέουν επίσης τους έξι κάθετους κύκλους σε απόσταση από το κέντρο της σφαίρας ίσης με τα τρία  τέταρτα της ακτίνας κάθε κάθετου κύκλου. Οι δύο τελευταίοι οριζόντιοι κύκλοι συνδέονται μεταξύ τους με έξι αντηρίδες (σχήμα 7). Η μεσαία μεταλλική στεφάνη (50) φέρει δύο μεταλλικές αντηρίδες (66) σε σχήμα χιαστί τοποθετημένες αλλήλων σε γωνία ενενήντα μοιρών. Τα μεταλλικά στεφάνια κατασκευάζονται από ελαφρό μέταλλο (αλουμίνιο ή σχετικά κράματα) είναι δε δυνατή η παράληψη κάποιων μεταλλικών στεφανιών ή αντηρίδων ανάλογα με το είδος της νάρκης. Πιο συγκεκριμένα για το πρώτο είδος δεν απαιτούνται οι δύο ακραίοι οριζόντιοι κύκλοι και οι αντηρίδες τους.  Επειδή, λόγω του βάρους του το σύστημα είναι δυνατόν να κολλήσει όταν χρησιμοποιηθεί σε αμμώδεις κυρίως ακτές ή να γαντζωθεί από κλαριά ή θάμνους σε άλλες περιπτώσεις, προβλέπεται ειδική κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό επένδυση (33), η οποία διατίθεται και για τις τρεις εκδόσεις και είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί επί των μεταλλικών σκελετών επί τόπου, πριν την όπλιση των ναρκών, τοποθετούμενη περιμετρικά του μεταλλικού σκελετού αυτών και ασφαλίζουσα με τη χρήση ειδικού φερμουάρ (95). Η επένδυση αυτή (33) διαθέτει έξι διαφανή σημεία (98) για την ορθή λειτουργία των έξι περιμετρικών αισθητήρων της νάρκης. Τέλος για την καλλίτερη και ασφαλέστερη εκσφενδόνιση των ναρκών έχει προβλεφθεί η σταθερή τοποθέτηση έξη πλαστικών χερουλιών (100) περιμετρικά του πλαστικού καλύμματός τους.

2. Το υποσύστημα εκρηκτικού γεμίσματος αποτελείται από τα αριθμό πλακών τρινιτροτολουόλης ή γνωστότερης ως ΤΝΤ, της μιας λίβρας, διαστάσεων 4.46 Χ 4.46 Χ 17.8 εκατοστών. Τυχόν χρήση τυποποιημένων κυλινδρικού τύπου ΤΝΤ διαμέτρου 3.8 εκατοστών και μήκους 6.35 εκατοστών, βάρους  ¼  της λίβρας έκαστο, είναι δυνατή αλλά απαιτεί κατακερματισμό τους (το ΤΝΤ τρίβεται σαν ξηρή πλαστελίνη). Επίσης είναι δυνατή, με τα ίδια μάλιστα αποτελέσματα η χρήση αντίστοιχων ορθογώνιων τυποποιημένων πλακιδίων ΤΝΤ διαστάσεων  4.46 Χ 4.46 Χ 9.54 εκατοστών και βάρους  ½ λίβρας σε διπλάσιο όμως αριθμό από αυτά της μίας λίβρας. Ανάλογα με την έκδοση του συστήματος διαφέρουν και τα βάρη αλλά και είδη των εκρηκτικών γεμισμάτων.  Στην πρώτη έκδοση φέρεται εκρηκτικό γέμισμα τεσσάρων λιβρών (σχήμα 2) ΤΝΤ (14) ενώ στη

δεύτερη έκδοση αντίστοιχο εκρηκτικό γέμισμα είκοσι λιβρών ΤΝΤ(σχήμα 6). Τα παραπάνω γεμίσματα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλη πλαστική θήκη (1) διαστάσεων 20 Χ 15 Χ 15 εκατοστών στην πρώτη περίπτωση και 25 Χ 25 Χ 20 εκατοστών στην δεύτερη περίπτωση.  Στο κάτω μέρος κάθε θήκης υπάρχει σε ειδική υποδοχή (2) σταθερά προσαρμοσμένο το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης της νάρκης (7). Η τρίτη και τελευταία έκδοση (σχήματα 28, 29 και 30) φέρει έξι διαφορετικά εκρηκτικά γεμίσματα των δώδεκα περίπου λιβρών έκαστο. Εδώ το κάθε ένα από τα εξ όμοια εκρηκτικά γεμίσματα (81,75,76,83,78 και 82) είναι τύπου κοίλου γεμίσματος και φέρει κατάλληλο κώνο  (73,79,74,77 και 80) στα χείλη του οποίου είναι τοποθετημένο στρώμα αλουμινίου, το οποίο με την έκρηξη λιώνει και οδηγεί τα αέρια από την εκτόνωση σε εστιασμένη πύρινη, μικράς διαμέτρου, αλλά ισχυρότατα διατρητική δέσμη, κατάλληλη για προσβολή αρμάτων και βαρέων τεθωρακισμένων οχημάτων. Η διάταξη των έξι διαφορετικών γεμισμάτων που απεικονίζεται στα σχήματα 28, 29 και 30 σχεδιάσθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο για να καλύψει το δυνατόν όλες τις περιπτώσεις προσβολής του στόχου στη φάση της τελικής ισορροπίας της νάρκης όταν αυτή θα σταματήσει μετά από την εκσφενδόνιση και κύλισή της. Και εδώ η κάθε θήκη είναι πλαστική διαστάσεων 20 Χ 20 Χ 20 εκατοστών. Οι θήκες είναι σταθερά κολλημένες μεταξύ τους, μία δε μόνο φέρει το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης της νάρκης (2). Εάν εκραγεί το τεμάχιο ΤΝΤ το οποίο ευρίσκεται σε επαφή με τον εναυστήρα Μ1, τότε ΄΄εκ συμπαθείας΄΄ θα εκραγούν όλα τα υπόλοιπα τεμάχια ΤΝΤ που υπάρχουν μέσα στη θήκη. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση δύο ή τριών ή περισσοτέρων ναρκών που φέρουν ΤΝΤ σαν εκρηκτικό γέμισμα και ευρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους.

3. Το υποσύστημα του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος (σχήμα 36) αποτελείται από μία πλαστική θήκη σχήματος εξαέδρου (16) επί της οποίας υπάρχει σταθερά προσαρμοσμένη μεταλλική κυλινδρική θήκη (12) εντός της οποίας υπάρχει σταθερά τοποθετημένος ένας κοινός ηλεκτρικός πυροκροτητής (4) που λειτουργεί με ηλεκτρική τάση 3 έως 5 volt, περιβαλλόμενος για λόγους ασφαλούς μεταφοράς, από ειδική μονωτική ουσία ώστε να αποκλειστεί κατά το δυνατόν περίπτωση αυτανάφλεξής του σε μικρές κρούσεις.   Στο άκρο που προσαρμόζεται προς το εκρηκτικό γέμισμα τοποθετείται (βιδώνεται) ο προσαρμοστής Μ1 (13) που είναι τυποποιημένο ευαίσθητο εκρηκτικό γέμισμα κατασκευής ΗΠΑ. Το υποσύστημα του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος εισάγει ο χειριστής της νάρκης με το χέρι του πριν την χρησιμοποιήσει με τον παρακάτω τρόπο. Ο προσαρμοστής Μ1 κατά την προσαρμογή του  ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος εισέρχεται σε ειδική υπάρχουσα υποδοχή (15) επί της πλαστικής θήκης του εκρηκτικού γεμίσματος και καταλήγει σε βάθος μερικών χιλιοστών του μέτρου, σε ειδική υποδοχή (106) εντός του ΤΝΤ που ευρίσκεται πίσω από την υποδοχή αυτή.  Ταυτόχρονα οι δύο αρσενικού τύπου ειδικές μεταλλικές εξοχές (21) που σκοπό έχουν να μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα εξόδου, τάσεως 5 volt περίπου από το ηλεκτρονικό υποσύστημα ενεργοποίησης της νάρκης στον ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) μέσω δύο μεταλλικών προεκτάσεων (20) που απολήγουν σε δύο μεταλλικούς αγωγούς (42) απολήγουν στον ηλεκτρικό πυροκροτητή (4), προσαρμόζονται σταθερά στις δύο αντίστοιχες θηλυκού τύπου (24) υποδοχές που υπάρχουν σαν έξοδοι στην ειδική θήκη (2) που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού στόχων και

ενεργοποίησης της νάρκης (7).  Ένα ειδικό πλαστικό διαφανές κάλυμμα (102) καλύπτει την πίσω πλευρά της πλαστικής θήκης (16) για λόγους ασφαλείας και μη εκδηλώσεως ανεπιθύμητων βραχυκυκλωμάτων που θα επομένως αστοχίας στην έκρηξη της νάρκης.

Η νάρκη οπλίζει με μηχανικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα με την μηχανική πίεση μηχανικού κομβίου (52) που υπάρχει επί του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή (16). Το κομβίο αυτό δεν είναι σταθερά προσαρμοσμένο επί του τελευταίου αλλά δύναται να αποσπάται (σχήμα 36 , διακεκομμένη γραμμή) και με τα ειδικά προστατευμένα καλώδια (105) μήκους 40 εκατοστών του μέτρου που διαθέτει, είναι δυνατόν να προσαρμόζεται σταθερά  (97) από τον χρήστη επί συγκεκριμένου σημείου του μεταλλικού σκελετού (48) στην περίπτωση που τοποθετηθεί επί του σκελετού η ειδική εξωτερική πλαστική θήκη (96). Η προσαρμογή επί του μεταλλικού σκελετού επιτυγχάνεται με ένα ειδικό ημικυκλικό μεταλλικό δακτύλιο (104) κατασκευασμένο από έλασμα που υπάρχει σταθερά κολλημένος εκ κατασκευής στο δεξιό μέρος του κομβίου όπλισης και που η διατομή του είναι ίδια με αυτή του μεταλλικού σκελετού.  Αυτό έχει προβλεφθεί διότι με την προσαρμογή της ειδικής πλαστικής θήκης θα είναι αδύνατο στον χειριστή να ενεργήσει στο μηχανικό κομβίο όπλισης που θα ήταν σταθερά προσαρμοσμένο επί του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος. Σαν όπλιση του συστήματος εννοείται η δια της μηχανικής πιέσεως του ειδικού κομβίου (52) ενεργοποίηση του μικροεπεξεργαστή του μικροηλεκτρονικού συστήματος, ο οποίος μετά από διάστημα τριών λεπτών της ώρας, αρχίζει να λαμβάνει τιμές από τους ήδη ενεργοποιημένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες της νάρκης, καθιστώντας την πλήρως ενεργή. Το μεταλλικό κομβίο όπλισης (52) και ο προσαρμογέας του (103) ευρίσκονται επί του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος (16), αλλά  εκτός του ειδικού πλαστικού καλύμματος (102) που προστατεύει τον πυροκροτητή (4) και τα λοιπά μέρη του, ώστε να είναι ευχερής η αφαίρεσή τους από αυτόν. 

Πλέον της παραπάνω μηχανικής μεθόδου όπλισης της νάρκης υπάρχει και η δυνατότητα όπλισης του συστήματος με τηλεχειρισμό, με ειδικού σχεδιασμού σύστημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί άμεσα με κανένα μέσο, καλύπτοντας έτσι αποτελεσματικά τις στρατιωτικές προδιαγραφές του συστήματος στην περίπτωση που ο εχθρός ανεύρει την συχνότητα απενεργοποίησης με σάρωση από απόσταση ή και αν ακόμη την γνωρίζει κάποιος εκ των προτέρων, με συνέπεια να μη είναι δυνατή η απενεργοποίηση της νάρκης κατά τη βούληση του εχθρού. Η νάρκη αφοπλίζει με μηχανικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα με την εκ νέου μηχανική πίεση του μηχανικού κομβίου (52) που υπάρχει επί του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή (16), εντός διαστήματος ενός λεπτού της ώρας από την πρώτη πίεση επ’ αυτού, ειδάλλως μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου μετά παρέλευση ικανού χρόνου που ο χρήστης έχει προκαθορίσει. Υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως απενεργοποίησης με τηλεχειρισμό, αλλά με την παραπάνω προϋπόθεση. Από τη στιγμή που το σύστημα οπλισθεί δεν επιτρέπεται προσέγγιση ανθρώπων, ζώων, ή μέσων διότι θα ενεργοποιηθεί όταν προσεγγίσουν στην ακτίνα δράσης των αισθητήρων.

   4.  Το υποσύστημα των μεταλλικών σφαιριδίων αποτελείται από μεγάλο αριθμό  μεταλλικών σφαιριδίων διάφορων διαστάσεων, διαμέτρων από 0,25 έως 1 εκατοστών του μέτρου, τα οποία φέρονται συσκευασμένα εντός ειδικών πλαστικών σκευασμάτων (8), μεταβλητού αριθμού για κάθε έκδοση νάρκης ανά σκεύασμα, πλην της νάρκης που φέρει τα 6 κοίλα γεμίσματα όπου εκεί ουδόλως  

χρησιμοποιούνται. Αυτά είναι προτοποθετημένα στο σκελετό της νάρκης όπως και οι πλαστικές θήκες με τα εκρηκτικά γεμίσματα, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη μεταφορά και η άμεση χρήση του όπλου. Τα σκευάσματα τοποθετούνται έτσι ώστε να καλύψουν κάθε κενό της πλαστικής θήκης που προκύπτει μετά την τοποθέτηση των πλακών ΤΝΤ και του υποσυστήματος  εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος, αλλά αφήνεται κενός όλος ο χώρος στην πλευρά εισαγωγής του υποσυστήματος του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή επί του εκρηκτικού γεμίσματος. Ειδικότερα στην έκδοση κατά ελαφρών οχημάτων τοποθετούνται όπως στο σχήμα 8,  ενώ στην έκδοση κατά βαρέων οχημάτων τοποθετούνται όπως στο σχήμα 35, υποβοηθούντα και την κύλιση της νάρκης με τη δημιουργία ροπής από το βάρος τους σε σχέση πάντα με την θέση που έχουν τοποθετηθεί.  

   5.  Το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης των στόχων και  ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2) ουσιαστικά αποτελεί μία αυτόνομη, φορητή, αυτενεργή συσκευή με την οποία εντοπίζεται ο στόχος και ενεργοποιείται το εκρηκτικό γέμισμα. Η προσαρμογή του υποσυστήματος αυτού γίνεται κατά την εργοστασιακή κατασκευή στη γραμμή παραγωγής, είναι δε σταθερά τοποθετημένο σε ειδική θήκη (2) που ευρίσκεται κάτω από το εκρηκτικό γέμισμα (3). Επί του πλαϊνού μέρους της θήκης του (2) φέρει δύο ειδικές μεταλλικές υποδοχές (24), οι οποίες συνδέονται με ειδικούς μεταλλικούς αγωγούς (43) που αποτελούν την έξοδο του ηλεκτρονικού υποσυστήματος και δια των οποίων όταν αναγνωρισθεί και ταυτοποιηθεί ο στόχος, με εντολή του μικροεπεξεργαστή, μεταφέρεται σταθερή τάση 5 volt επί των αρσενικών μεταλλικών προεκτάσεων (21) του ειδικού μηχανισμού προσαρμογής του πυροκροτητή (16) και που μέσω δύο μεταλλικών κυλινδρικών μεταλλικών τεμαχίων (20) και αγωγών (42), καταλήγει στον ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) τον οποίο ενεργοποιεί και εκρήγνυται το εκρηκτικό γέμισμα (3) της νάρκης (1).

Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία και  αναγνωρίζει με χρήση οκτώ συνολικά ηλεκτρονικών αισθητήρων, δύο (11) από τους οποίους (61, 62) ευρίσκονται στο εξωτερικό μέρος της θήκης (2) του, οι δε υπόλοιποι έξι (55, 56, 57, 58, 59 και 60) σταθερά προσαρμοσμένοι σε σχήμα δύο κάθετων σταυρών επί του μεταλλικού σκελετού (48). Οι οκτώ ηλεκτρονικοί αισθητήρες   δεν έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας, αλλά χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές αρχές λειτουργίας που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Τα αντικείμενα – στόχοι έχουν προκαθορισθεί, οι δε τιμές με τις οποίες  κάθε αντικείμενο – στόχος αναγνωρίζεται από κάθε αισθητήρα είναι απόλυτα διακριτές και προκαθορισμένες. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως τεχνολογία εύρεσης της ΄΄ψηφιακής υπογραφής΄΄ του αντικειμένου. Με την μεθοδολογία αυτή το ηλεκτρονικό υποσύστημα όταν αναγνωρίσει την ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ του προσεγγίζοντος προκαθορισμένου αντικειμένου (92) το οποίο και ταυτοποιεί ηλεκτρονικά και στην κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση αποστέλλει στην έξοδό του (43)  ηλεκτρικό ρεύμα 5 volt, κατάλληλης έντασης σε κοινό ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) που είναι συνδεδεμένος με την έξοδό του.

Για τις ανάγκες ελέγχου του συστήματος αναπτύχθηκε εργαστηριακό  πρωτότυπο μικροηλεκτρονικό σύστημα (σχήμα 5) σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή (10), ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης προκαθορισμένων τιμών ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή. Είναι δυνατή η σχεδίαση και ανάπτυξη πολλών άλλων συνδυασμών σύγχρονων επεξεργαστών και μάλιστα στρατιωτικών προδιαγραφών, με αντίστοιχους

ημιαγωγούς (μνήμες, ΕΕPROM, κλπ). 

 Στη συγκεκριμένη σχεδίαση το ηλεκτρονικό τμήμα του υποσυστήματος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system). Το σύστημα έχει μεγάλη  ενεργειακή αυτονομία και δύναται να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Για την πιστοποίηση της εφεύρεσης, κατασκευάσθηκε εργαστηριακό πρότυπο, και σαν πλατφόρμα λειτουργίας επελέγη το ολοκληρωμένο κύκλωμα M68HC11EVB της MOTOROLLA, καθότι παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και επομένως διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου του συστήματος. Διαθέτει επίσης κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό σύστημα τόσο για την αποσφαλμάτωση (debugging) όσο και για  προσομοίωση. Το όλο σύστημα  συμπληρώνεται από ένα υποσύστημα οκτώ αισθητήρων μαζί με τα διάφορα κυκλώματα προενίσχυσής τους και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά φίλτρα. Όλα τα κυκλώματα του αναπτυχθέντος πρωτοτύπου έχουν σχεδιασθεί και  υλοποιηθεί σε διάτρητες πλακέτες με την μέθοδο Wire Wrap ενώ υπάρχει και ένα σχεδιασμένο για επιχαλκωμένη πλακέτα PCB. Επίσης η συσκευή, σε επίπεδο πρωτοτύπου, μπορεί να συνδεθεί μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και παρουσίασης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι οκτώ συνολικά (με τρεις διαφορετικές αρχές λειτουργίας) ηλεκτρονικοί αισθητήρες του υποσυστήματος αυτού αντιλαμβάνονται τον προσεγγίζοντα στόχο από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα σε συγκεκριμένη ακτίνα 10 έως 50  μέτρων από αυτό.  

Με το πάτημα του κομβίου ενεργοποίησης (52), ή από απόσταση, ενεργοποιούμενη η ηλεκτρονική συσκευή του συστήματος αρχίζει συνεχής δειγματοληψία με ρυθμό 100 δείγματα το λεπτό από κάθε αισθητήρα από τους οκτώ που διαθέτει το σύστημα και η μετάδοση των μετρήσεων στην σειριακή θύρα. Ο μικροελεγκτής παραλαμβάνοντας τα δείγματα-τιμές από τους αισθητήρες, συγκρίνει συνεχώς κάθε ένα από αυτά με προκαθορισμένες τιμές που έχουμε τοποθετήσει στη μνήμη του και που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές από τα τρία αντικείμενα-στόχους, βάσει πινάκων των 256 τιμών έκαστος που υπάρχουν στην μνήμη του.  Σε περίπτωση που υπάρξει τιμή κατάλληλη(εντοπισμός στόχου) και στους οκτώ πίνακες(ένας πίνακας συλλέγει τιμές για κάθε αισθητήρα), τότε στέλνει συνεχώς στην έξοδο του συστήματος ένα ΄΄μπιτ΄΄ δηλαδή μία ηλεκτρική τάση 5 volt.  Αυτή η τάση μεταφέρεται από τα δύο καλώδια-ακροδέκτες στο ηλεκτρικό καψύλλιο το οποίο ενεργοποιείται και στη συνέχεια ενεργοποιεί εκ συμπαθείας τον προσαρμοστή Μ1(13) ο οποίος εκρήγνυται με συνέπεια την ενεργοποίηση του γεμίσματος ΤΝΤ και στη συνέχεια όλων των τεμαχίων ΤΝΤ.  

Ο καθορισμός λειτουργίας του συστήματος είναι εντελώς αυτοματοποιημένος. Στο πρωτότυπο η μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας καθορίσθηκε στα 100 Χέρτζ (Ηz). Όσον αφορά το υποσύστημα  συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, η πλατφόρμα του συστήματος περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, το τμήμα μνήμης και τον αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα. Σε αυτήν γίνεται ο έλεγχος των τριών υποσυστημάτων, η διαδικασία της με τεχνική μιας τύπου κυκλικής δομής μνήμης(software circular buffer) αποθήκευσης των μετρήσεων και η επεξεργασία τους συνοδευόμενη από την τελική έξοδο σήματος 5 v ή μεγαλύτερης αν απαιτηθεί, στην περίπτωση εύρεσης κατάλληλης τιμής στην έξοδο του συστήματος(εντοπισμός στόχου). Την καρδιά του συστήματος αποτελεί είναι ένας μικροελεγκτής που πραγματοποιεί την επεξεργασία των σημάτων των οκτώ  αναλογικών καναλιών που καταλήγουν σε αυτόν. Με δεδομένη την ταχύτητα των μέσης κλάσης μικροελεγκτών να κυμαίνεται  μεταξύ 4 έως  10 ΜHz,  μία ταχύτητα δειγματοληψίας της τάξης των 10msec ή αλλιώς 100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο κρίθηκε σαν απόλυτα ικανοποιητική. Με την παραπάνω ταχύτητα κάθε ένας από τους οκτώ αισθητήρες έχει δυνατότητα απόδοσης τουλάχιστον 30 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο.

 Η πιστοποίηση λειτουργίας της συσκευής έγινε με ένα πρωτότυπο που έχω αναπτύξει. Με την χρήση της πρωτότυπης αυτής συσκευής που δειγματοληπτεί ταυτόχρονα από τους οκτώ συνολικά (αλλά τριών ανεξάρτητης αρχής λειτουργίας) αναλογικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες, και μεταφέρει συνεχώς τις τιμές αυτών σε οκτώ ανεξάρτητα ASCII αρχεία, έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί προκαθορισμένες μετρήσεις διάφορων αντικειμένων στόχων. Tα αντικείμενα είναι οι στόχοι που έχουν προδιαγεγραφεί παραπάνω και απεδείχθη στην πράξη η δυνατότητα πλήρως διακριτών τιμών για την πλήρη διάκριση των αντικειμένων αυτών. Οι μετρήσεις έγιναν με την χρήση ηλεκτρονικών και μη αισθητήρων (συνολικά 14 τον αριθμό) που χρησιμοποιήθηκαν μετά από επιτυχή πολυετή διεξαγωγή πειραμάτων και η οποία έρευνα, μας οδήγησε στην παρατήρηση ότι οι τιμές για κάθε εξετασθέν αντικείμενο-στόχο είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους.  Οι τιμές αυτές που έχουν κατά καιρούς ληφθεί από τις μετρήσεις είναι σε κλίματα τιμών 0-255 (8-bit = 2^8=256).  Κατά τη φάση επιλογής των καταλληλότερων αισθητήρων προέκυψε ο συνδυασμός αριθμού από αυτούς για τους οποίους θα ήταν απόλυτα διακριτή η ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ των αντικειμένων-στόχων, ώστε να ενεργοποιηθεί το πολυμορφικό σύστημα εκρηκτικών γεμισμάτων εάν διήρχετο κατάλληλος στόχος δίπλα ή άνωθέν της σε απόσταση 10 – 50 μέτρα, αλλά ταυτόχρονα να αποκλεισθεί η περίπτωση ενεργοποίησής της εάν πχ. θα διήρχετο πλησίον της ένα μικρό ζώο. 

Μετά από πολυετή πειράματα μελέτες και εφαρμογές, επελέγησαν για ενσωμάτωση στη συσκευή οι παρακάτω τύποι ηλεκτρονικών αισθητήρων :

 1. To ΙRΜ αισθητήριο είναι γνωστό σαν δέκτης υπέρυθρου φάσματος ακτινοβολίας (σχήμα 19). Η αρχή λειτουργίας των αισθητήρων αυτής της κατηγορίας στηρίζεται στην ανίχνευση της υπέρυθρης(infrared) ακτινοβολίας από τη φωτοδίοδο που διαθέτουν. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι το κομμάτι εκείνο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ακτινοβολίας που εκτείνεται από τα όρια του τέλους του ερυθρού χρώματος του ορατού φάσματος έως την περιοχή των μικροκυμάτων. Δηλαδή εκτείνεται από τα 730 νανόμετρα έως περίπου το ένα χιλιοστό σε μήκος κύματος. Η παραπάνω ακτινοβολία είναι μεγάλου κύματος ακτινοβολία θερμότητας, εκπεμπόμενη από θερμά σώματα και που ανιχνεύεται από τον παραπάνω αισθητήρα. Το παραπάνω αισθητήριο μετατρέπει την υπέρυθρη ακτινοβολία που δέχεται σε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αποδίδει στην έξοδο.   Το αισθητήριο έχει σχήμα ορθογωνίου και σφαιρικό εμπρός με συνολικά τρεις ακροδέκτες.  Η σφαιρική, σκούρου χρώματος, περιοχή  δείχνει την πρόσθια όψη του αισθητηρίου, δηλαδή  το τμήμα που λαμβάνει την ακτινοβολία. Ο χρήστης του αισθητηρίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά του και ιδιαίτερα το βεληνεκές ανίχνευσης (10 μέτρα) και τα όρια του οριζόντιου (50 βαθμοί) και κάθετου ημιμόριου γωνίας πρόσληψης ακτινοβολίας (35 βαθμοί). Στο σχήμα 22 φαίνεται  το εύρος διαύλου του  φίλτρου   του IRM-8601 ενώ στο σχήμα 23 διακρίνονται χαρακτηριστικά μήκους κύματος της εξόδου του IRM-8601. Με την εφαρμογή των παραπάνω έχει ορθά αποτελέσματα στην περίπτωση ύπαρξης ή διέλευσης αντικειμένων που παράγουν θερμότητα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εντοπισθούν και να διαχωρισθούν ανάλογα με την θερμοκρασία του σώματός τους διάφοροι ζώντες

οργανισμοί. Επίσης το ίδιο ισχύει για οχήματα που εκπέμπουν θερμότητα από τον κινητήρα τους, αν ο αισθητήρας τοποθετηθεί κάτωθεν αυτού ή καύσιμα αν τοποθετηθεί σε στύλους υπεράνω τους. Η τελευταία μέθοδος είναι  δοκιμασμένη, πολύ επιτυχής και πολύ διαδεδομένη διεθνώς.  Η χρήση του IRM-8601 στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή έγινε διότι μετά από πολυετή έρευνα και πειραματισμούς πάνω στα αντικείμενα – στόχους κατεδείχθη ότι υπήρξαν ικανοποιητικές τιμές για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής. Η ικανότητα του αισθητήρα αυτού στην αναγνώριση κινούμενων στόχων που παρουσιάζουν θερμική ακτινοβολία απεδείχθη μοναδική. Παράλληλα υπήρξαν ικανοποιητικά κατώφλια μετρήσεων(τιμές) που πάρθηκαν από όλα τα προσεγγίζοντα αντικείμενα – στόχους που έχουν σαφώς προσδιορισθεί  για το παρόν σύστημα. Οι τελευταίες τιμές με τις αντίστοιχες των στόχων ήσαν απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η συνδεσμολογία του αισθητήρα είναι αποτυπωμένη στο σχήμα 19. Το σύστημα διαθέτει έξι συνολικά τέτοια αισθητήρια, έξι από τα οποία αναπτύσσονται σε σχήμα σταυρού (55,56,57,58,59,60) επί του μεταλλικού σκελετού (48) , τέσσερα από τα οποία στο κεντρικό μεταλλικό οριζόντιο στεφάνι (57,58,59,60). Συνδέονται με το ηλεκτρονικό υποσύστημα με ειδικό ανθεκτικό προστατευμένο εξωτερικά χάλκινο καλώδιο το οποίο ακολουθεί την μεταλλική στεφάνη.      

2.   Ο Αισθητήρας ΗALL effect.

 Η αρχή λειτουργίας του μονολιθικού αυτού αισθητήρα(σχήμα 16) στηρίζεται στο φαινόμενο Hall. Αυτό συνίσταται στην εμφάνιση μιας διαφοράς δυναμικού κάθετα στην κατεύθυνση του ρεύματος σε ένα αγωγό, όταν αυτός ευρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Η διαφορά δυναμικού Hall προσδιορίζεται από την ανάγκη εξισορρόπησης της μαγνητικής δύναμης πάνω στο κινούμενο φορτίο, από το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται. Μετρήσεις που βασίζονται στο φαινόμενο Hall είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των φορέων φορτίου καθώς και του προσήμου των. Ο αισθητήρας αυτός παρέχει μία τάση εξόδου ανάλογη με το εφαρμοζόμενο Μαγνητικό πεδίο(που μπορεί να είναι θεωρητικά απεριόριστο) και έχει μία ήρεμη διαφορά δυναμικού στην έξοδο που είναι περίπου το ήμισυ (50%) της παρεχόμενης διαφοράς δυναμικού. Η χρήση του στη  συσκευή έγινε διότι όπως και με τον προηγούμενου τύπου αισθητήρα, μετά από πολυετή έρευνα απεδείχθη ότι υπήρξαν ικανοποιητικές τιμές για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής τόσο των στόχων αλλά κατά περίεργο τρόπο και από μη μεταλλικά αντικείμενα, μικρής σχετικά μάζας, όπως είναι οι προδιαγεγραμμένοι στόχοι. Οι διάφορες μετρήσεις που έγιναν στην μέτρηση των διαταράξεων του γήινου μαγνητικού πεδίου απέδωσαν ικανοποιητικά κατώφλια μετρήσεων. Έχει τοποθετηθεί επί και στο κέντρο της θήκης (2) που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό υποσύστημα με τομέα ανίχνευσης προς τα άνω επιφορτισμένο τόσο για ανίχνευση στόχων από τον ουρανό ερχόμενους όσο και προσέγγιση τόσο μεταλλικών στόχων όσο και ανθρώπων.

 3.   To CM πυκνωτικό μικρόφωνο.

Η αρχή λειτουργίας των πυκνωτικών μικροφώνων(σχήμα 20) στηρίζεται σε ένα διάφραγμα (39 και 44) που είναι γειωμένο και ένα έλασμα (45 και 41) που ευρίσκεται απέναντί του και το οποίο είναι φορτισμένο με ένα καθορισμένο ποσό ηλεκτρικού φορτίου. Μεταξύ των δύο υπάρχει απομονωμένος χώρος(46). Το έλασμα συνδέεται μέσω μίας γραμμής τροφοδοσίας (47)   με μία αντίσταση (40) που έχει υψηλή τιμή (αρκετά MΩ).   Με  την μετατόπιση του διαφράγματος (39 και 44) από το ακουστικό κύμα παράγεται δόνηση στο διάφραγμα με αποτέλεσμα την δόνηση στη χωρητικότητα η οποία λόγω του σταθερού ηλεκτρικού φορτίου της συσκευής έχει αποτέλεσμα την δημιουργία διαφοράς δυναμικού.  Η αντίσταση εξόδου όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ μεγάλη και η τιμή της τάσης στην έξοδο (47) εξαρτάται από τον χώρο που υπάρχει μεταξύ ελάσματος και διαφράγματος. Έχει υπολογισθεί ότι για δεδομένο εύρος ακουστικού κύματος όσο μικρότερος είναι αυτός ο χώρος τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση εξόδου. Για τις ανάγκες του συστήματος επελέγη μία διάταξη που έχει σαν ενισχυτή σήματος έναν διαφορικό ενισχυτή  σε συνδυασμό με έναν κοινό τελεστικό ενισχυτή. Για την κατασκευή του πρωτοτύπου επελέγη ο ΑD622 της ΑNALOG DEVICES καθότι παρουσιάζει μικρότερο θόρυβο και καλλίτερα χαρακτηριστικά από την αντίστοιχη οικογένεια των LM. Λειτουργεί μόνον σαν διαφορικός ενισχυτής και έχει αρκετά μεγάλο κόστος. Στο σχήμα 21 παρατίθεται το σχηματικό διάγραμμα του ενισχυτικού κυκλώματος και τα βασικά χαρακτηριστικά του. To κύκλωμα προενίσχυσης ολοκληρώνεται με έναν κοινό τελεστικό ενισχυτή (για τις ανάγκες του συστήματος χρησιμοποιήθηκε ο LM741CN) που λειτουργεί σαν φίλτρο ενός πόλου.  Δέχεται σαν είσοδο την έξοδο του διαφορικού ενισχυτή.  Το αισθητήριο έχει σχήμα κυλίνδρου  με συνολικά δύο ακροδέκτες. Η επίπεδη περιοχή όπως προαναφέρθηκε δείχνει την πρόσθια όψη του αισθητηρίου.

  Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει ο επιχειρησιακός διοικητής που θα διαθέτει τις νάρκες αυτές κατά το σχεδιασμό και εκτέλεση τακτικών αμυντικών επιχειρήσεων απαγόρευσης εξόδου στις ακτές αλλά και αεραποβάσεων, θα είναι   ιδιαίτερα σημαντικό. Η επίδραση επί του ηθικού των πληρωμάτων, των αποβατικών και αεραποβατικών δυνάμεων, των καταστροφικών αποτελεσμάτων αυτού του συστήματος θα είναι καταλυτική για την επιτυχή έκβαση της επιχειρούμενης επιθετικής αποστολής τους. Σε ακραία περίπτωση και στα πλαίσια επιχείρησης παραπλάνησης, ο τακτικός διοικητής επίγειας άμυνας θα μπορούσε να τοποθετήσει ακόμα και κενά μεταλλικά στεφάνια σε προσεσημασμένους χώρους αποβάσεων ή προσγειώσεως ελικοπτέρων ή διελεύσεως χόβερκραφτ ή άλλων μέσων.  Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή των ναρκών αυτών θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων που θα τα υιοθετήσουν, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας αυτής.

ΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΥΤΕΧΝΙΑΣ : GR20050100298  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 2004-02-06

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ

Classification: - international: F42C13/00; F42C19/02; F42C13/00; F42C19/00; (IPC1-7): F42C13/00; F42C19/02 - e

Data supplied from the WWW.OBI.GR