ΤΑ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΤHΣ  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 

 

 Ο    ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ

   in english  
 
 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλά είδη  ΦΥΣΙΚΩΝ ΄΄ενεργειών΄΄, που κατά το ρου της ιστορίας οι φυλές της γης ονόμαζαν ΄΄θετικές΄΄ και ΄΄αρνητικές΄΄ περιβάλουν τη γη, δημιουργώντας και άλλες ίσως δυνάμεις που απορρέουν από αυτές.  Ενέργειες που δεν έχουν να κάνουν με τη σημερινή τεχνητή ενεργειακή επιβάρυνση από των ανθρώπων έργα. Ενέργειες όπως οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες και τα τελλουρικά ρεύματα ή απλά τελλούρια.

Αυτές τις ενέργειες - δυνάμεις, που θα τις καλούμε γενικά με τον όρο Γεωενεργειακά ρευστά ή απλά ΄΄ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ΄΄, φαίνεται ότι τα αρχαία ιερατεία των φυλών με κάποιο τρόπο γνώριζαν, τις εκμεταλλεύονταν κατά κάποιο τρόπο και με βάση το αν αυτές ήταν ΄΄θετικές΄΄ , όριζαν τις θέσεις των κτιρίων, των ιερών, ακροπόλεων, αλλά και ολόκληρων πόλεων.  Επί πλέον είχαν την ευθύνη να χαράξουν τα όρια ενός ιερού χώρου και να προσδιορίσουν ακόμα και την οδό που θα συνέδεε ένα δίκτυο ιερών τόπων ή ναών. 

Προκατακλυσμιαίοι πολιτισμοί διατηρούσαν αναμνήσεις πολύ προηγμένων επιστημονικών γνώσεων ενός απώτερου προκατακλυσμιαίου παρελθόντος και φαίνεται ότι είχαν φθάσει σε πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο που ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να κατανοήσουμε.  Ιεροί τόποι σε όλη τη γη, εγκατεστημένοι με σαφή γεωδαιτική διάταξη, σταθερά ενός παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος, κατασκευασμένου με απόλυτη ακρίβεια από κάποιον πανάρχαιο πολιτισμό. Λίθινες ΄΄σημαδούρες΄΄ δημιουργούν αστρονομικούς και γεωμετρικούς σχηματισμούς, με σκοπό να δρουν σαν αγωγοί, πυκνωτές, μεταλλάκτες και συσσωρευτές ενέργειας. Η καταστροφή των κατασκευών αυτών ελαχιστοποίησε την ένταση του γήινου ενεργειακού μαγνητικού πεδίου, ενώ η ταχύτητα περιστροφής της γης περί τον άξονα της έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.  Φαίνεται ότι τα σε σφαιρικά τρίγωνα κείμενα και μη, ποικίλα μεγαλιθικά μνημεία παγκόσμια, δημιουργούσαν κάποτε ένα τεράστιο ενεργειακό δίκτυο εξισορρόπησης αρνητικών και θετικών ενεργειών στην επιφάνεια, και στο εσωτερικό του πλανήτη που σκοπό είχε την ομαλή ροή της μαγνητικής ενέργειας που ο πυρήνας της γης αυτοπαράγει, καθότι γνώριζαν ότι η εξασθένισή του, θα είχε σαν αποτέλεσμα φαινόμενα αποσταθεροποίησης των μαγνητικών πόλων του πλανήτη, επηρεασμό της ταχύτητας περιστροφής του, μη αποδεκτές βαρυτικές συμπεριφορές  και  τελικά ανατροπή του, φαινόμενο που έχει συμβεί κατά το παρελθόν με ολέθρια αποτελέσματα για τον έμβιο πληθυσμό του.

Τις κομβικές θέσεις των ενεργειών αυτών, σήμαιναν με τρόπο που τρόμαζε τον ΄΄αμύητο΄΄ επισκέπτη και τον έκανε να αλλάξει κατεύθυνση, να κινηθεί σε κατεύθυνση που οι μυημένοι ήθελαν... Μία τερατόμορφη πρόσοψη, κατασκευή, άγαλμα ή κάτι παρόμοιο. Αυτός ήταν ο ρόλος κάποιων εντυπωσιακών βραχομορφών που έχω ανακαλύψει σε Ελλάδα και Κύπρο, χρησιμοποιώντας δικές μου ευρεσιτεχνίες και μικροηλεκτρονικά συστήματα.

Κατά την άποψη της γνωστής γεωπαθολόγου DOROTHEA GERARDIS , Ιδρύτριας του Ελληνικού Γεωπαθολογικού Ινστιτούτου , υφίσταται η ΘΕΤΙΚΗ κοσμική και η ΑΡΝΗΤΙΚΗ κοσμική ακτινοβολία επίσης. Ωσαύτως η προαναφερθείσα ερευνήτρια, θεωρεί ότι υπάρχει  η ΘΕΤΙΚΗ γήινη και η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γήινη ακτινοβολία.  Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν όλες οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες.   Τέλος θα πρέπει να εντάξουμε εδώ και την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τις ακτινοβολίες που προέρχονται από άλλους πλανήτες.     Συνολικά δηλαδή υφίστανται με τα γνωστά τελλούρια , τουλάχιστον 7 ειδών ενεργειακά ρεύματα στον πλανήτη.  

Ο πλανήτης μας είναι ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ με πανάρχαια οικοδομήματα που δημιουργούν αστρονομικούς και γεωμετρικούς σχηματισμούς, προφανώς όχι τυχαία , αλλά για κάποιο ή κάποιους  σκοπούς.  Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τη σελήνη και τον πλανήτη Αρη.  Η πρόσφατες συνεντεύξεις του Ελληνα επιστήμονα, ωκεανολόγου, μέλους της ‘Ε’ ΤΕΑΜ, κου  Αριβάνη στο περιοδικό STRANGE, αλλά και την Ελληνική τηλεόραση, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Ο σκοπός ή σκοποί , αυτής της δόμησης σε συγκεκριμένα σημεία της γης θα πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να ερευνηθεί στην κατεύθυνση της  αύξησης του γήινου ενεργειακού μαγνητικού πεδίου το οποίο, τώρα που έχουν καταστραφεί  τα περισσότερα από αυτά τα οικοδομήματα  που πρέπει να ήταν ή να λειτουργούσαν τρόπο τινά σαν αγωγοί ενεργείας, πυκνωτές, μεταλλάκτες και συσσωρευτές της  συνεχώς φθίνει, όπως και η ταχύτητα περιστροφής της γης περί τον άξονα της έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις συγχρόνων επιστημόνων που έχουν δημοσιεύσει τα συμπεράσματα νους κατά τα τελευταία 40 έτη.  Ο μεγάλος ΕΝΙΑΥΤΟΣ, η περίοδος των 27.000 ετών περίπου , κατά την οποία η γη αναποδογυρίζει και δημιουργούνται πιθανότατα οι κατακλυσμοί  και τα ιστορικά πισογυρίσματα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε το παρελθόν μας.  Με αυτήν την οπτική είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτά άτι τα διάφορα μεγαλιθικά και άλλα μνημεία δημιουργούν ένα τρισδιάστατο – ή πολυδιάστατο -  χάρτη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πιστεύουμε ότι δεν αφορά μόνο την επιφάνεια του πλανήτη, αλλά και πάνω και κάτω από αυτόν. Από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσφέρουν οι αρχαίοι και οι μεσαιωνικοί χαρτογράφοι, όπως ο Πτολεμαίος ( οι χάρτες του οποίου έφθασαν έως εμάς από μεσαιωνικά αντίγραφα) ο Πίρι Ρέις ή ο Ορόντεους Φινέους και πολλοί άλλοι, είναι φανερό πως σε απώτερους χρόνους ολόκληρη η υδρόγειος είχε χαρτογραφηθεί, με ακρίβεια που ξεπεράστηκε μόνο μετά τον 19ο αιώνα. Είναι ακόμα φανερό, πως δεν χρησιμοποιήθηκαν καρτεσιανές συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους, αλλά ένα σύστημα σφαιρικών τριγώνων, ίσως με κάποια τεχνολογία που επέτρεπε την ‘παρακολούθηση’ των γήινων μαγνητικών αρτηριών, γνωστές σαν τελλουριακά ρεύματα ή τελλούρια (γραμμές ΄΄L΄΄  ή ΄΄LAY LINES΄΄ ). Σχετικές μελέτες  σχετικά με την υφή των τελλουρίων και την πιθανή σήμανσή τους σε κάποια εποχή , παρουσιάζουμε σε άλλη ιστοσελίδα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση στο χώρο, των ιερών και πόλεων της αρχαίας Ελλάδος και τον μεταξύ τους συνδυασμό ήταν η ακριβής γνώση του ηλιακού συστήματος και των αστερισμών, σε συνδυασμό με την επίσης ακριβέστατη γεωγραφική - γεωδαιτική μορφή του ελλαδικού χώρου και των ηλεκτρομαγνητικών απορροιών και ρευμάτων που τον διατρέχουν. Έτσι, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, σχεδόν όλα τα κέντρα λατρείας ιδρύονταν επιλεκτικά, σε καθορισμένους από πυθόχρηστα μαντεία χώρους που προσφέρονταν γι αυτό. Και ο κάθε τέτοιος χώρος που βρισκόταν στη διασταύρωση ροών ενεργείας, αν δεν ξεχώριζε από ένα ιερό ή μία πόλη, ξεχώριζε από έναν απλό βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Αλλά και εάν είχε - πράγμα πολύ σπάνιο - παραλειφθεί η σήμανση του, έτσι κι αλλιώς ο τόπος θα είχε κάποια φήμη που τον έβγαζε από την αφάνεια, θα ήταν στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ. Γενικά, αυτοί οι ιδιαίτεροι κομβικοί χώροι χαίρουν κάποιας φήμης, άλλοτε καλής κι άλλοτε κακής, ανάλογα με την επίδραση που ασκούν στον άνθρωπο, γιατί ενυπάρχει σ' αυτούς ένα είδος ‘δια – μεσικού’ παράγοντα είτε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό είτε ανάμεσα στη γη και τον κάτω κόσμο.

Το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας άρχισαν να μελετώνται τα ζωτικής ενέργειας αόρατα ηλεκτρομαγνητικά κανάλια, τα οποία περνούν πάνω στη γη στα σημεία που οικοδομήθηκαν σημαντικά κτίσματα όπως ο Παρθενών, η Μεγάλη Πυραμίδα, το Στόουνχεντζ και άλλα ΜΗ ΓΝΩΣΤΑ μνημεία. Σήμερα έχει εντοπισθεί ένα πλήρες δίκτυο από ευθείες που συνδέουν τις μεγαλιθικές κατασκευές της Ευρώπης. Θεωρείται δε πιθανόν να υπάρχουν υπόγειες δίοδοι κατά μήκος των γραμμών του δικτύου, οι οποίες ενώνουν όλα τα αρχαία ιερά, ναούς, πόλεις και μεγαλιθικά μνημεία τύπου ντολμέν και μενχίρ.

Οι πρόγονοί μας τα ονόμαζαν ορθόλιθους (γνωστότατος είναι ο ορθόλιθος της Πύλου) και λιθοτράπεζες.  Λειτουργούσαν - και κάποια λειτουργούν ακόμη - σαν τεράστιες ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ εκπομπής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Ανάλογα με την περίσταση - ενεργειακή κατάσταση του περιβάλλοντα χώρου - λειτουργούσαν και σαν ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ενέργειας. Επίσης  μπορούσαν να λειτουργούν κάποια από αυτά και σαν τεράστιοι ΠΥΚΝΩΤΕΣ ενέργειας.  Ο πυκνωτής συσσωρεύει σταδιακά ενέργεια, αλλά την εκπέμπει ολόκληρη , στιγμιαία.

Ο αρχικός ρόλος των κατασκευών αυτών ,  όπως προαναφέραμε,  ήταν βασικά ,  η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Δεν αποκλείεται όμως να επεδίωκαν και χρήση τους για ενεργειακή φόρτιση του χώρου (περίπτωση ιερών χώρων, μαντείων , κλπ).

Τα ηλεκτρομαγνητικά κανάλια (τελλουριακά ρεύματα) καθιερώθηκε να ονομάζονται στο δυτικό κόσμο γραμμές Λέι, από τον Άγγλο Άλφρεντ Ουάτκινς, διότι πολλές από τις τοποθεσίες όπου διασταυρώνονται τέτοιες γραμμές στη Βρετανία έχουν, από την αρχαιότητα, ονόματα που λήγουν σε "λέι". Κατ’ άλλους ονομάζονται απλώς γραμμές ΄΄L΄΄ από τα αρχικά life lines (γραμμές ζωής), διότι τα σημεία διασταυρώσεως τους εθεωρούντο ανέκαθεν τόποι με θερα­πευτική και αναζωογονητική δύναμη. Τελικά, με την εξάπλωση των ερευνών, πιστοποιήθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, από" τα προϊστορικά χρόνια, έχουν σημανθεί  τέτοιες ευθείες με τύμβους, θολωτούς τάφους, προϊστορικούς οικισμούς ακόμα και με απλούς σωρούς από πέτρες. Σε αυτές τις κατηγορίες φαίνεται να εντάσσονται μάλλον και πολλές ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, τις οποίες ο γράφων ερευνά και συσχετίζει ενεργειακά, σε Ελλάδα και Αλσιγία ή κατ΄ άλλους Αλασία (η σημερινή Κύπρος).

Η  θέση της δημιουργίας  (δε γνωρίζουμε πως έχει γίνει. Δεν είναι ολογραφικές αυτές οι μορφές, δηλαδή δεν είναι αγάλματα. Τις παρατηρεί κάποιος μόνο αν ξέρει την τεχνική να τις δεί. Η σκίασή τους είναι αυτή που τις κάνει ορατές, επομένως φαίνονται λίγο πριν νυκτώσει και συγκεκριμένες εποχές το χρόνο. Μία θεωρεία που έχουμε διατυπώσει φαίνεται εδώ) της συγκεκριμένης βασιλικής μορφής που απεικονίζεται, δεν είναι τυχαία.

 

Ας μεταφερθούμε τώρα στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Εικόνα - Σκαρίφημα  ( αναπαράσταση ) της οποίας παραθέτουμε.

 

 

Εκείνο που κεντρίζει άμεσα τον επισκέπτη της ακροπόλεως αυτής, είναι το περίεργο κυκλικό κτίσμα που υπάρχει δεξιά  (κάτω δεξιά εικόνα ) από την είσοδο της ακροπόλεως , όπου δεσπόζουν οι δύο αντικριστοί λέοντες (κάτω αριστερά εικόνα) ,  που ατενίζουν τον ουρανό . Στην ορθοδοξία βέβαια οι λέοντες συμβολίζουν τον εγωισμό, την κακή δηλαδή χρήση του αυτεξούσιου του ανθρώπου που τον οδήγησε στην έξοδο από την πνευματική υπόσταση (ουρανό) και τον έφερε στην βαριά κατάσταση της ύλης (γη) και την πτώση.  Ας παρατηρήσουμε ότι τα πόδια των λεόντων ευρίσκονται κάτω από το επίπεδο της γης.. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ  ΤΗ ΧΘΟΝΑ , δήλα δη.  Η χθών, είναι βέβαια η βάση του κίονα, που συμβολίζει την απόσταση ουρανού (πνευματικού κόσμου) και ύλης (γαίας).   Στο επίπεδο της γαίας ευρίσκονται - ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ - τα άνω άκρα των λεόντων. Η όλη παράσταση - που είναι τοποθετημένη στο πιό περίοπτο σημείο για τον κάθε επισκέπτη η κάτοικο της πόλεως- είναι ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ. (*)

 

  

 

Το περίεργο αυτό κυκλικό κτίσμα , φέρει όπως διακρίνετε, 72 λίθινες πλάκες σε δύο σειρές, αντικριστές. Ο αριθμός 72 μας θυμίζει τους 72 μεσημβρινούς (κύκλους) που περιβάλουν (θεωρητικά) τον πλανήτη μας. Στην περίπτωση αυτή είναι βέβαιο ότι οι ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ αυτές ΛΙΘΙΝΕΣ πέτρες, μάλλον έχουν κάποια σχέση με τη λειτουργία του γήινου μαγνητικού πεδίου.

 

 

Επίσης το 72 έχει να κάνει και με  τα 72 μιαρά βασίλεια, που φυλάκισε ο Μ.Αλέξανδρος στην Αορνο Πέτρα. (**)  Αλλοι θεωρούν 72 τους Τιτάνες (***).

 

Η ακρόπολη είναι κτισμένη πάνω σε ένα λόφο, που περιβάλλεται από δύο άλλους λόφους με βραχώδη ( άρα λίθινη, άρα ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ). Οι λόφοι αυτοί  (Δ1 και Δ2 στις παρακάτω εικόνες ) σχηματίζουν λίθινα κάτοπτρα ( Κ1,Κ2, Κ3,Κ4) τα οποία έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν - όπως αναλυτικά θα δούμε παρακάτω - τα γεωενεργειακά ρευστά (κόκκινες γραμμές).

 

 

 

 

λίθινα κάτοπτρα ( Κ1, δεξιά και Κ2 αριστερά ) που αντανακλούν  τα γεωενεργειακά ρευστά (κόκκινες γραμμές) και τα ΟΔΗΓΟΥΝ στο κυκλικό κτίσμα (κίτρινος κύκλος). Στην περιοχή του κόκκινου κύκλου υπάρχει μία μεγάλη , λίθινη, προμηθεική βραχομορφή.

 

 

 

                                λίθινo  κάτοπτρΚ2                                                                           λίθινo  κάτοπτρΚ4

 

 

Το περίεργο στην παραπάνω εικόνα είναι ότι η περίμετρος του τείχους της ακροπόλεως, σχηματίζει ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (λευκή γραμμή).  Το κυκλικό κτίσμα ευρίσκεται στο μέρος της κεφαλής όπου λέγεται ότι εστιάζεται ο νους (ή Αδάμ ή συνείδηση ή Λόγος ή οφθαλμός της ψυχής) , η Πύλη των λεόντων στο άνω μέρος της κεφαλής (το πρώτο ενεργειακό κέντρο κατά την ΄΄ανατολική ΄΄ φιλοσοφία , ή τέχνη του Ασκληπιού για εμάς , απ΄ όπου προσλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες από το νου εκ του έξω κόσμου, η επικοινωνιακή εξωστρέφεια του ανθρωπίνου πνεύματος δήλα δη) και στο άλλο ενεργειακό κέντρο που συγκεντρώνεται το αίμα, το λαιμό , ευρίσκεται μιά τεράστια βραχομορφή, που μάλλον παριστά τον Προμηθέα δεσμώτη.    

 

Ο βράχος που έχει σκαλισθεί η βασιλική -  προμηθεική μορφή, χωρίζει το βραχώδες ύψωμα, σε δύο τέλεια φυσικά (αυτό δε μπορούμε με σιγουριά να το ισχυρισθούμε, μιας και ο κατακλυσμός έθαψε το λόφο των ΜΗΚΥΝΩΝ 40 μέτρα κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους.  Μπορεί δηλαδή να είναι και τεχνητό έργο της εποχής εκείνης )  αμφι - θεα -τρα.  Ενα αμφι-θέατρον , είναι ανατολικά του βράχου, το Κ2, και ένα δυτικά του, το Κ1.  Παρατηρούμε δήλα δη , ότι τα βράχια στο λόφο αυτό (Δ1)  δρουν σαν  κατοπτρικός συγκεντρωτής (μαύρη γραμμή) της ενέργειας (τελλούριο) που έρχεται  ( κόκκινες γραμμές) και περνά μπροστά από το χώρο της Ακροπόλεως των Μυκηνών.  Μάλιστα αν παρατηρήσουμε καλλίτερα, θα δούμε ότι και από την άλλη πλευρά ΤΑ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΚΥΝΩΝ , ΕΥΕΡΓΕΤΩΝΤΑΣ  (;)  ΙΣΩΣ,  ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ.  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΛΙΘΙΝΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΚΑΙ ΠΟΥ  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΡΟΛΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΕ  ..)  ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΜΕΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗ - ΚΥΝΩΝ.  Ιδιο ακριβώς ρόλο , επιτελεί και το άλλο λίθινο ύψωμα (Δ2). Τα βράχια και στο λόφο αυτό (Δ2)  δρουν σαν  κατοπτρικός συγκεντρωτής (μαύρη γραμμή) της ενέργειας (τελλούριο) που έρχεται  ( άσπρες γραμμές).  

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΛΙΘΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ,  ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕ ΣΑΝ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Οι πυκνωτές στα ηλεκΤΡΟΝικά   (ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑ - ΤΡΟΝ  < -- >  ΗΛΕΚ - ΤΡΟΝ ) είναι στοιχειώδη ηλεκτρονικά κυκλώματα που συσσωρεύουν ηλεκτρική ενέργεια και κατόπιν την αποδεσμεύουν σε ελάχιστο χρόνο μαζικά...     Μάλλον,  λοιπόν, αυτό το κτίσμα έχει αυτή την ιδιότητα, μόνο που δε συγκεντρώνει αμιγώς  ηλεκτρικά φορτία, αλλά τα γεωενεργειακά ρευστά, στα οποία συμπεριλαμβάνουμε και τη γήινη (θετική και αρνητική ) και την κοσμική (θετική και αρνητική ) ακτινοβολία και τα τελλουριακά ρεύματα.

H λειτουργία του λίθινου πυκνωτή της ακροπόλεως των ΜΗ ΚΥΝΩΝ προφανώς έχει να κάνει με την ομαλοποίηση της ενέργειας των γεωενεργειακών ρευστών στην περιοχή αυτή.  Πιθανότατα δρα δήλα δη, σαν ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΗΣ.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε  :

          1.  Aπό την όλη χωροταξική διάταξη της ακρόπολης των ΜΗ ΚΥΝΩΝ , ως προς την ΚΟΡΙΝΘΙΑ, το όρος ΚΥΛΙΝΗ ( KY = KEI = εκεί που ΛΥΝΕΙ , δηλα δή , εκεί που τα γεωενεργειακά ρευστά ΛΥΝΟΥΝ κάτι .. Η θέση του όρους ΚΥΛΙΝΗ είνι φανερό ότι είναι κατοπτρική , ενεργειακά, ως προς την ακρόπολη των ΜΗ ΚΥΝΩΝ ) και την ευρεία περιοχή ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΠΙ - Δ- ΑΥΡΟΣ = πάνω στην αύρα που έχει σχήμα ΄Δ΄ , δηλαδή , ισοπλεύρου τριγώνου , που σημαίνει ενεργειακή ισορροπία τριών καταστάσεων... Η ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΕΙΚΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ).

          2. Τη θέση του κυκλικού λίθινου κτίσματος απέναντι από τους δύο φυσικούς,  λίθινους, ΑΜΦΙ - ΘΕΑ - ΤΡΙΚΟΥΣ , κατοπτρικούς ( = διώχνουν την ενέργεια που λαμβάνουν , εστιάζοντάς την κάπου αλλού )  ΛΟΦΙΣΚΟΥΣ.

         3. Την ύπαρξη συγκεκριμένης, χαρακτηριστικής, ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΗΣ που παριστά βασιλέα δεσμώτη, ή ΠΡΟ ΜΗ ΘΕΙΚΗ (ο Προμηθέας ήταν πιθανότατα ένας παραβάτης άγγελος από αυτούς τους 201 που φύλαγαν τα περάσματα στη γη ...) μορφή εάν προτιμάτε.    

 

Ο ελλαδικός χώρος δέχεται έντονες επιδράσεις γεωμαγνητικών ακτινοβολιών, και αυτό είναι φυσικό, καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη ξηρά που δημιουργήθηκε στον πλανήτη. Τέτοιες , θετικές γεωμαγνητικές ακτινοβολίες που εκπέμπονται και στο  χώρο, των Μηκυνών και φαίνεται ότι είναι από τις ισχυρότερες στον κόσμο.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές εικόνες από δορυφόρο , που αφορούν μια πρώτη εκτίμησή μας για την λειτουργία των γεωενεργειακών ρευστών στην περιοχή των ΜΗ ΚΥΝΩΝ. 

 

Φαίνεται ότι το περίεργο  κυκλικό κτίσμα που δεσπόζει στην Ακρόπολη των Μη κυνών και που περιβάλλεται από λίθινες ορθογώνιες πλάκες (κάτω), φαίνεται να λειτουργεί  σαν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ  ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.

     ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ   ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ

Τις ενέργειες αυτές , τις απεικονίζω με κόκκινο (Βουνοκορφές) και κίτρινο (κοιλάδες) , διακεκομμένο βέλος. Tο γράμμα (Μ) είναι η ακρόπολη των Μυκηνών,  το γράμμα (Β) είναι η περιοχή που υπάρχει η βραχομορφή, τα γράμματα (Κ) είναι τα φυσικά λίθινα κάτοπτρα της περιοχής. Tα γράμματα  (Ξ) και (Ο) είναι τα προσπίπτοντα γεωενεργειακά ρευστά στους κατοπτρικούς λίθινους, κρυσταλλικής δομής βράχους (Κ1 και Κ2).  Τα γράμματα (Ρ) και (Π) είναι  τα ανακλώμενα γεωενεργειακά ρευστά από τους  κατοπτρικούς λίθινους, κρυσταλλικής δομής βράχους (Κ1 και Κ2) , τα οποία προσπίπτουν στις δύο σειρές από λίθινες πλάκες (Ε η εξωτερική σειρά  ) και  ( Ν η εσωτερική σειρά) δημιουργώντας αντίρροπους στροβιλισμούς των γεωενεργειακών ρευστών  (Τ κατά σύμβαση αριστερόστροφο) και (Σ κατά σύμβαση δεξιόστροφο ) στο κυκλικό κτίσμα (μικρές εικόνες πάνω και κάτω δεξιά).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο περίεργο αυτό κυκλικό κατασκεύασμα, εμφανίζεται ισχυρή  ακτινοβολία, η οποία φαίνεται ότι ενισχύεται από τη σπειροειδή μορφή των θεμελίων του κυκλικού σχήματος του κτίσματος.  Στην περίπτωση αυτή η όλη δομή του κτίσματος και η δυναμική του , φαίνεται να δείχνει  τεχνητό εξαναγκασμό της διπλής (αμφι )  γεωενεργειακής ροής (διπλός όφις)  που εστιάζεται από τα δύο κάτοπτρα  - λόφους (Κ1 και Κ2) ,  ώστε αυτή να κινηθεί στροβιλιστικά σε αντίθετες κατευθύνσεις (όπως δείχνουν τα δύο λευκά βέλη).   Οι λίθινες πλάκες είναι από μόνες τους κρύσταλλοι...   Στην περίπτωση αυτή, το κτίσμα αυτό θα μπορούσε να δρά ως συγκεντρωτής σε πρώτη φάση και ως καταστροφέας των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών (αρνητική γήινη γεωενεργιακή ροή) , σε δεύτερη φάση, ευεργετώντας τα μέγιστα τους κατοίκους της περιοχής.  Στην περίπτωση αυτή, οι δύο σειρές των λίθινων πλακών , λειτουργούν σαν πηνία , στις τεχνολογίες του ηλεκτρισμού.

Ο διπλός όφις των στροβιλιζόμενων, και ανερχόμενων κατά κατακόρυφο γήινο άξονα, γεωενεργειακών  ρευστών, απεικονίζεται με τα γράμματα (Ν) και (Ε).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Την τεχνική αυτή χρησιμοποίησα - χωρίς να το γνωρίζω - για τη δημιουργία διπλών, αντιστρεπτών, ενεργειακών ροών, που σκοπό έχουν να εξουδετερώσούν αρνητικές, γήινες,  γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, με χρήση μαγνητικού πεδίου και κάποιου κρυστάλλου.   Την έχω μάλιστα κατοχυρώσει σαν ευρεσιτεχνία από το 2006 (MΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ HARTMANN  (PAT. No GR10060087)) .  Μία εικόνα του πως λειτουργεί η εφεύρεση αυτή υπάρχει παρακάτω. Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μία εφαρμογή της σε σύστημα – μηχανή  μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης που αποπυκνώνει  γεωπαθογόνα μαγνητικά  πεδία χαμηλής συχνότητας τα οποία προκαλούν πολλαπλές και ύπουλες διαγνωστικά βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και προέρχονται από γνωστά και μη φαινόμενα όπως τους γεωπαθογόνους κόμβους ή γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογεννετικά πεδία, την αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, την επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα. Η μηχανή (30) που δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να λειτουργήσει, έλκει τα βλαβερά φωτόνια σε δύο μη συμβατικής μορφής πηνία (44 - 45), τοποθετημένα αντίστροφα το ένα ως προς το άλλο, πάνω σε ένα μαγνήτη (47) ειδικά οπλισμένο (46), περικλειόμενα από ειδικό μονωτικό περίβλημα (34) κωνικού σχήματος το οποίο τα συγκρατεί σταθερά. Κινητήρια δύναμή της είναι ο οπλισμένος (46) μαγνήτης (47) που ενεργοποιεί τα δύο πηνία και  μικροκρύσταλλο, που δημιουργεί ταλαντώσεις λειτουργώντας σαν χρονιστής για τα δύο πηνία. Ο μαγνήτης (47) εφελκύει (32) τα φωτόνια (31) που προκαλούν το γεωπαθογόνο κόμβο, αναγκάζοντάς τα να διέλθουν μέσα στη μηχανή (42), αυξάνοντας την ταχύτητά τους και παρασύροντάς τα μέσα στα δύο αντίρροπα πηνία που δημιουργούν δύο διαφορετικές και αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής με αποτέλεσμα πόλωση άλλων φωτονίων δεξιόστροφα (53) και άλλων (54) αριστερόστροφα, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή τους από  το ‘μητρικό’ άξονα (58) περιστροφής τους στο γεωπαθογόνο κόμβο. Τα δύο αντίρροπα ρεύματα φωτονίων κινούνται ελκόμενα προς το εσωτερικό του μαγνήτη όπου αποσυντονίζονται πλήρως από την αρχική δύναμη (8) που τα κινούσε, εκτοξευόμενα (48)  προς την κατεύθυνση (55) της γης, σε κυκλικές τροχιές.  Όσο λειτουργεί η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τον άνθρωπο ο γεωπαθογόνος κόμβος.   Στο κέντρο έχω τοποθετήσει το διπλό ενεργειακό όφι των γεωενεργειακών ρευστών (μπλέ και κόκκινο χρώμα) του κτίσματος.

Αυτό που φαίνεται να λείπει , λοιπόν , από το όλο σκηνικό του περίεργου κυκλικού , διπλών λίθινων, κρυσταλλικών , πλακών , κατασκεύασμα  - ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ , ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ - των ΜΗ ΚΥΝΩΝ ,  είναι ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ , που θα προκαλούσε την ΔΙΑΘΛΑΣΗ των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών.   Το που μπορεί να ευρίσκεται ή τη τύπου κρύσταλλος ήταν , δεν γνωρίζω(αν και για τον τύπο κάτι υποθέτω ..).  Μπορεί να ήταν ΦΟΡΗΤΟΣ και οι ΄΄ιερείς΄΄ να τον τοποθετούσαν όταν εκείνοι έκριναν, ανάλογα με τις θέσεις των άστρων, τις ισημερίες κλπ.     ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΥΙΔΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΤΟΟΥΝΧΕΤΖ κλπ) .

Αν αυτή η θεωρεία φαντάζει πολύ προοδευτική, ας δούμε τι συν - βαίνει και σε άλλους ενεργειακούς χώρους ( που δια - σταυρώνονται γεωενεργειακά ρευστά ή άλλως κόμβους γεωενέργειας) , ως η  Επίδαυρο   (ΕΠΙ + Δ + ΑΥΡΟΣ = επί της οποίας υπάρχει αύρα προερχόμενη από το Δ)  (****) .

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΟΦΙ (*****) υπάρχουν πληροφορίες σε άλλη ιστοσελίδα μου, αλλά και στο τέλος αυτής της ιστοσελίδας.

Να θυμίσουμε εδώ , ότι οι Κινέζοι, τα τελλουρικά ρεύματα ακόμα και σήμερα τα ονομάζουν "γραμμές του ρεύματος του δράκου" και τα χωρίζουν σε δύο είδη, το αρνητικό (θηλυκό ή Γιν) και το θετικό (αρσενικό ή Γιάνγκ), τα οποία παριστάνουν με μία Λευκή τίγρη και έναν γαλάζιο δράκο αντίστοιχα, Όπως αναφέραμε ήδη, οι αρνητικές πηγές ενεργείας ελκύουν, ανάμεσα σε άλλα, τα αιλουροειδή (γάτες) που στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιπροσωπεύονται από την τίγρη.    Οι σύγχρονοι Κινέζοι, κληρονόμοι μιας πανάρχαιας γνώσης,  - προσωπικά πιστεύω ότι συμπίπτει ακριβώς με τη γνώση του Ασκληπιού , ας μη μας διαφεύγει μάλιστα ότι μία τεράστια Κινεζική επαρχία , ονομάζεται ΓΙΟΥΝΑΝ, δηλαδή Ίωνες - εξακολουθούν να πιστεύουν πως το Γιάνγκ τρέχει κατά μήκος των οροσειρών, με σημεία έντασης τις βουνοκορφές, ενώ το Γιν τρέχει κατά μήκος των κοιλάδων, των ποταμών, και των υπογείων στοών.  Γι' αυτό και στην επίπεδη Αίγυπτο οι αρχαίοι κατασκεύασαν Γιάνγκ  πυραμίδες, για να εξισορροπήσουν τον Γιν – Νείλο.   Στην Ελλάδα κατασκευάσθηκαν ελάχιστες πυραμίδες, βασικά σε πεδιάδες (πλην αυτής του Ολύμπου) , διότι η μορφολογία της Ελλάδος εξισορροπεί με φυσικό τρόπο το Γιάνγκ των βουνοκορφών με το Γιν των ποταμών και των αίτιων. Τον ίδιο σκοπό φαίνεται να εξυπηρετεί και η γνωστή Πυραμίδα του Αργούς στην ομώνυμη πεδιάδα.   

 

Τις ενέργειες αυτές , τις απεικονίζω με κόκκινο (Βουνοκορφές) και κίτρινο (κοιλάδες) , διακεκομμένο βέλος.

Στις επόμενες εικόνες, το γράμμα (Μ) είναι η ακρόπολη των Μυκηνών,  το γράμμα (Β) είναι η περιοχή που υπάρχει η βραχομορφή, τα γράμματα (Κ) είναι τα φυσικά λίθινα κάτοπτρα της περιοχής και τα γράμματα  (Δ) είναι  οι δύο τεράστιοι λίθινοι όγκοι , αριστερά και δεξιά της φυσικής διαύλου, μέσα στην οποία έχουν κτισθεί οι ΜΗ ΚΥΝΕΣ.  Το γράμμα (Α) είναι το αρχαίο Αργος και το το γράμμα (Ρ) είναι η πόλη της Κορίνθου. Με την άσπρη διακεκομμένη γραμμή έχω περιβάλει το κυκλικό κτίσμα - συγκεντρωτή ενέργειας - των ΜΗ ΚΥΝΩΝ. Με ελαφρύ πράσινο χρώμα, παριστώνται (στην παρακάτω εικόνα) οι ανακλώμενες ενέργειες - γεωενεργειακά ρευστά - αφού έχουν ανακλαστεί στον κατοπτρικού σχήματος, σκληρό λίθινο πυρήνα λόφου ή όρους. Στην πιό κάτω, δορυφορική εικόνα της Β.  Πελοπονήσου, οι λαχανί χρώματος εστιγμένες γραμμές, παριστούν τα γεωενεργειακά ρευστά που έρχονται από τη θάλασσα και είναι τύπου κοιλάδας (ΓΙΝ).  Οι εικόνες παρουσιάζονται με σειρά μεγάλης ανάλυσης (κοντινό πλάνο) και κάθε επόμενη έχει μικρότερη ανάλυση (δηλαδή έχει ληφθεί  από μεγαλύτερη απόσταση).

 

 

Στην επόμενη δορυφορική εικόνα τμήματος της  Πελοπονήσου, οι με ελαφριάς πράσινης απόχρωσης  εστιγμένες γραμμές, παριστούν τα γεωενεργειακά ρευστά που έρχονται από τη θάλασσα και είναι τύπου ΄΄κοιλάδας΄΄  (ΓΙΝ). 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η περίεργη βραχομορφή που υπάρχει στο νότιο άκρο ,απέναντι από την ακρόπολη των Μυκηνών, και παριστά  προφανώς βασιλέα (φέρει χαρακτηριστικό στέμα στην κεφαλή του). Παριστά ολόσωμη μορφή  'δεμένη' στο βράχο,  θυμίζοντας ΈΝΤΟΝΑ τον μύθο του Τιτάνα Προμηθέα που 'εδέθη' σε βράχο από τον Δία.  Ευρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο των ΜΥΚΗΝΩΝ, επί του βράχου δεξιά από το γνωστό αρχαιολογικό χώρο, καθώς εισερχόμαστε στην ύλη των Λεόντων', δεξιά της χαράδρας. Οι εικόνες που παραθέτουμε θα σας οδηγήσουν εκεί εκ του ασφαλούς ...  Στον κόκκινο εστιγμμένο, με διακεκομμένη  γραμμή,  κύκλο εντοπίζεται η μορφή του 'δεσμώτη βασιλέα'.  Μπροστά σας απλώνεται ο λόφος με την ακρόπολη των ΜΥΚΗΝΩΝ. (θεωρούμε ότι η προκατακλυσμιαία γραφή είναι ΜΗΚΥΝΕΣ, εκ του ΜΗ  + ΚΥΝΕΣ, δηλαδή όχι κυνόμορφοι άνθρωποι... σε αντιδιαστολή με το γένος των κυνομόρφων και ίσως των κυνοκεφάλων, που ζούσαν στην Ινδία. Στο γένος των κυνοκεφάλων ανήκε και ο Αγιος Χριστόφορος, προστάτης των οδοιπόρων. 

Η παρακάτω εικόνα είναι από δορυφόρο (GOGLE EARTH). Παριστάται η τοποθεσία που ευρίσκεται η βραχομορφή (7) μέσα στον κόκκινο εστιγμμένο, με  διακεκομμένη  γραμμή,  κύκλο.  Η ευθεία κόκκινη γραμμή (5) παριστά την κατεύθυνση (αζιμούθιο) από το σημείο λήψης (2) της φωτογραφίας της βραχομορφής (7) από το πάρκιν (1) του αρχαιολογικού  χώρου (6) των ΜΥΚΗΝΩΝ. O ΒΟΡΑΣ παρίσταται (4) με κόκκινο βέλος.  Στη δεξιά φωτογραφία φαίνεται η απόσταση που έχει ληφθεί η φωτογραφία της συγκεκριμένης βραχομορφής (περίπου 425 μέτρα). 

Η  θέση της δημιουργίας  (δε γνωρίζουμε πως έχει γίνει. Δεν είναι ολογραφική αυτή η μορφή, δηλαδή δεν είναι άγαλμα. Την παρατηρεί κάποιος μόνο αν ξέρει την τεχνική να τη δει. Η σκίασή της είναι αυτή που την κάνη ορατή, επομένως φαίνεται λίγο πριν νυκτώσει και συγκεκριμένες εποχές το χρόνο. Μία θεωρεία που έχουμε διατυπώσει φαίνεται εδώ) της συγκεκριμένης βασιλικής - προμηθεικής , μορφής δεν είναι τυχαία. Παρατηρείστε στη φωτογραφία πάνω ότι ο βράχος που έχει σκαλισθεί η βασιλική -  προμηθεική μορφή, χωρίζει το βραχώδες ύψωμα, σε δύο τέλεια φυσικά (αυτό δε μπορούμε με σιγουριά να το ισχυρισθούμε, μιας και ο κατακλυσμός έθαψε το λόφο των ΜΗΚΥΝΩΝ 40 μέτρα κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους.  Μπορεί δηλαδή να είναι και τεχνητό έργο της εποχής εκείνης )  αμφι - θεα -τρα.  Ενα αμφι-θέατρον , είναι ανατολικά του βράχου και ένα δυτικά του. Δηλαδή ένας συγκεντρωτής (κατοπτρικός) της ενέργειας που έρχεται (τελλούριο) και περνά μπροστά από το χώρο της Ακροπόλεως των Μηκυνών.  Μάλιστα αν παρατηρήσουμε καλλίτερα, θα δούμε ότι και από την άλλη πλευρά ΜΆΛΙΣΤΑ ΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ  Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΚΥΝΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ.

Η παρακάτω εικόνα είναι πιό 'παραστατική'.   Η μορφή του 'δεσμώτη βασιλέα' διακρίνεται καθαράμέσα στον κόκκινο εστιγμμένο, με διακεκομμένη  γραμμή,  κύκλο.  Αριστερά σας είναι ο λόφος των ΜΥΚΗΝΩΝ.  Το γιατί κανείς αρχαιολόγος δεν έχει παρατηρήσει μέχρι τώρα τη μορφή οφείλεται σε πολλούς λόγους... Κυρίως στο ότι δεν υπάρχει φαντασία , παρά μόνο ότι διαβάζουμε σε αρχαία κείμενα που μας έχουν 'αποδεσμεύσει' κάποιοι  , αλλά και στη φωτοσκίαση που πρέπει να είναι κατάλληλη για να 'φανεί'  το μνημείο.... Τα συμπεράσματα δικά σας ...

 

 

Παρακάτω παραθέτουμε 2 μεγενθυμένες, από υπολογιστή εικόνες , που αναφέρονται στην παραπάνω εικόνα, της βραχομορφής

 

 

 

Συσχετίζοντας τη βραχομορφή του ΒΑΣΙΛΕΑ των Μυκηνών με την αρχαία ονομασία ΑΝΑΞ ή ΑΝΑΚΤΑΣ που ήταν ο τίτλος του τότε άρχοντα, και τη γραφή της στη γλώσσα των Μυκηναίων (Γραμμική Γραφή) διαπιστώσαμε τα εξής :

 

Το πρώτο ιδεόγραμμα που χρησιμοποιούσαν για το λήμμα ΑΝΑΞ είναι σαφώς ένας κίονας με το κιονόκρανο, από τους ναούς τους. Οπως αναφέραμε σε άλλη ιστοσελίδα μας, οι ευθύγραμμες εγκοπές στις κολώνες (Α) των αρχαίων Ελληνικών ναών (εικόνα 1, κάτω δεξιά) παριστούν τελλουριακά  ρεύματα. Είναι σαφώς το σύμβολο της ενεργειακής ροής, και σαν τέτοιο σύμβολο χρησιμοποιείτο από τους αρχαίους Έλληνες.  Μέσα σε αυτά τα ‘ρεύματα’ φαίνεται ότι κινούνται οι ΄θεοί’ της Ελληνικής μυθολογίας… Ήταν οι ναοί τους, ο ζωτικός χώρος τους, η οικία τους. Στην εκροή κάποιων τέτοιων ισχυρών ή μεγάλης χωρητικότητας ρευμάτων, στην επιφάνεια της γης υπάρχουν κτισμένοι οι αρχαιοελληνικοί ναοί…

Το τελευταίο αυτό εύρημα φαίνεται να 'συμβαδίζει' απόλυτα με το ότι οι περίεργες αυτές βραχομορφές φαίνεται ότι οριοθετούν ή προσδιορίζουν τη διέλευση ισχυρών ή σημαντικών τελλουριακών ρευμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ για τη Γραμμική Γραφή

John Chadwick : The Decipherment of Linear B ,

John Chadwick : Μυκηναικος κοσμος

John Chadwick : Γραμμική Β και συγγενικές γραφες

Martin Ruiperez , Jose Melena : Οι Μυκηναίοι Ελληνες

James T. Hooker : Linear b an introduction

Γ .Μπαμπινιώτη : Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας

Gareth Owens : Δαιδαλικά

Gavalas Markos , e-mail : markgavalas@hotmail.com

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, ότι εκτός από την περίεργη , τεράστια βραχομορφή που αναφέραμε, έχουμε εντοπίσει σε ηλεκτρονική βιβλιογραφία, μια βραχομορφή που φαίνεται να είναι σκαλισμένη στην  ακρόπολη των μηκυνών. Προσωπικά δεν έχω άποψη , γιατί δεν την έχω δεί, ούτε την έχω εντοπίσει. Την παραθέτω όμως. Εάν κάποιος βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα του τι παριστά , θα θεωρήσει ότι είναι ανθρώπινη. Δεν είναι. Παριστά Κούρο (αριστερή, κάτω εικόνα). Οι κούροι ή κουρήτες, ήταν οι πολεμιστές των ΄θεών΄΄. Δηλαδή ήταν και αυτή άγγελοι.  Η μορφή τους στις Μηκύνες πολλά μπορεί να μας πεί.  Σίγουρα αναφέρεται σε προκατακλυσμιαίες εποχές, τότε που ο Δίας είχε πόλεμο με τιτάνες και γίγαντες.  Εαν κάποιος γνωρίζει για την βραχομορφή αυτή θα τον παρακαλούσα να επικοινωνήσει μαζί μου. Η θέση της μόνο τυχαία δεν θα είναι για το γεωενεργειακό γίγνεσθαι της Ακροπόλεως των ΜΗ ΚΥΝΩΝ.   Ας μη ξεχνάμε άλλωστε, ότι σύμφωνα με τη θεωρεία του Κ. Σωκράτους , οι Αχαιοί πολέμησαν τους Τρώες , που ήταν στην Ατλαντίδα, στο μέσον του Ατλαντικού ωκεανού. Και αν αυτή η θεωρεία αληθεύει , τότε αυτό λέει πολλά.  Η πρώτη μου άποψη είναι ότι η μορφή του Κούρου έχει τοποθετηθεί εκεί τιμητικά και δείχνει την προστασία  των  Α - ΧΑΙ- ΩΝ ,( Α = στερητικόν.   το  ΧΑΙΟΣ πάντως , μου θυμίζει έντονα το ΧΑΙ -ΤΕ - ΟΣ.  Ισως να ήταν φυλή διαφορετική από τους Χετταίους )   από τους αγγέλους - πολεμιστές του Δία.  Η μορφή πάντως είναι ολογραφική και καθαρή, δείγμα ότι είναι μεταγενέστερης εποχής από τις τεράστιες, μη ολογραφικές βραχομορφές. Μου θυμίζει πάντως έντονα το ύφος του προσώπου της ΑΘΗΝΑΣ , που έχω εντοπίσει σε άλλο χώρο.  Βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής των Μυκηνών και του Αργους, γνωρίζουν για την τεράστια βραχομορφή - που λένε ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ (δεξιά, κάτω εικόνα)  - που ευρίσκεται απέναντι ακριβώς από τις Μυκήνες και καλύπτει όλο το όρος αυτό. 

 

 

 

 

 

Ενα άλλο , βασικό εύρημα στις Μυκήνες, είναι οι λεγόμενοι , βασιλικοί τάφοι. Οι τάφοι , αυτοί , (κάτω αριστερά εικόνα)  είναι κυκλικοί , και λειτουργούν και αυτοί σαν κύκλοτρα, λόγω της ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΑΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΈΧΟΥΝ ΚΤΙΣΘΕΊ. Σε ένα τέτοιο τάφο, έχει βρεθεί μία χρυσή μάσκα, (κάτω δεξιά εικόνα) το χαρακτηριστικό στοιχείο της οποίας θεωρώ ότι είναι οι παραστάσεις των ΩΤΙΩΝ (αυτιών).  Οπως και στις Αιγυπτιακές ταφικές μορφές , τα ωτία παρίστανται κάθετα ΤΕΛΕΙΩΣ στην αναπαράστασή τους ως προς τον ατενίζοντά τα, και όχι οριζόντια, όπως έχουν φυσική θέση στην κεφαλή. Θυμίζουν έντονα το ιδεόγραμμα ΄΄ β ΄΄ , του ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ όμως Ελληνικού αλφαβήτου, που φέρεται ως πολύ μεταγενέστερο των ΑΧΑΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ.

 

        

 

Θεωρώ σωστό να παραθέσω εδώ, κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις μου, τις οποίες έγραψα το ίδιο βράδυ, μετά την επίσκεψή μου στις Μυκήνες (20-12-2001) απ΄ όπου ΚΑΙ έλαβα και τις πλείστες των φωτογραφιών που παραθέτω σε αυτή την ιστοσελίδα.  Δεν ξέρω αν βοηθήσουν κάποιους παραπέρα, αλλά δεν είμαι κρυψίνους εφ ενός και δεν θεωρώ σωστή την  εμπορευματοποίηση της γνώσης αφ ετέρου, αλλά τη θ(ε)ωρώ σαν εργαλείο που μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο θεό, εκεί που πνευματικά  ανήκουμε. Και από τη θέση αυτή κάθε άποψη και γνώση είναι σεβαστή και μελετητέα.  Ας μη μας δια - φεύγει το ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ.  Και ΓΡΑΦΗ δεν είναι η αποτύπωση πληροφορίας επί υλικού φορέα ΜΟΝΟ....

(*) Το ισόπλευρο τρίγωνο παριστά την ΘΕΙΚΗ ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, το ΘΕΟ, δήλα δη. Εδώ η τριάδα - που συμβολίζει και τον μη πτωτικό, πνευματικό άνθρωπο -  παρουσιάζει και τα σημεία της πτώσης του ανθρώπου. Την χθόνια - ΖΩΗ - αλλά και την ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ - θάνατο - κατάστασή του.  Να θυμίσω απλά εδώ, ότι ό ημί - θεος (αυτός δήλα δη που προήλθε από μείξη θεού = αγγέλου και θνητής γυναίκας) ΗΡΑΚΛΗΣ (ΗΡΑ +ΚΛΗΣ = ΑΡΩ + ΚΛΑΩ = σηκώνω (το πνεύμα μου) αφού  θραύσω (το δεσμό της ύλης)  = αυτός που αποφάσισε να ξεφύγει από τα υλικά δεσμά και να γυρίσει στον πνευματικό κόσμο, αυτό που χαρακτηρίζει κάποιον που οι ορθόδοξοι ονομάζουμε ΑΓΙΟ )  ΠΝΙΓΕΙ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΦΙΔΙΑ (αποτάσσει τους διπλούς χωροχρονικούς διαύλους που μάλλον συμβολίζουν την οδό ουρανού - ύλης , δηλαδή το μέσον από το οποίο το ανθρώπινο πνεύμα κατέρχεται στην ύλη) και αμέσως μετά σκοτώνει τον ΛΕΟΝΤΑ (δηλαδή σκοτώνει τον εγωισμό του, το θέλημα της ψυχής του δηλαδή, που τον οδήγησε στο έγκλημα - σκότωσε το διδάσκαλο της μουσικής, δήλα δη  Μ + ΟΥΣ(άι) ΙΚΗ ή κραδασμικά ΟΙΚΕΙ , δηλαδή το πνεύμα (το ιδεόγραμμα Μ είναι σαφώς τα δύο φτερά, που υπο-δηλούν πνευματική οντότητα) που σαν ΟΥΣΙΑ (κατά τον Αγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη ο άνθρωπος έχει ΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗΣ και ΟΥΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, όπως μόνον ο ΘΕΟΣ .. Οι άγγελοι έχουν μόνο ΟΥΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εν - σαρκωθούν)   ζεί μέσα σε σάρκα. Επομένως η Μούσα = Μη ΟΥΣΙΑ , δεν είναι ανθρώπινο πλάσμα, αλλά δαίμονας.  Δαίμονες λοιπόν (Μούσες) ήταν αυτές που έδωσαν τη γνώση της ΄΄ θεογονίας ΄΄ και ΄΄ κοσμογονίας ΄΄ στον Ισίοδο...  Ο Ηρακλής λοιπόν υποτάσσει τον εγωισμό του και ζει σαν σύγχρονος μοναχός, υποτάσσοντας το θέλημά του σε αυτό του βασιλέα και κάνοντας τους άθλους.  Σύμβολά του η δύναμη (το ρόπαλο , που απέκτησε από την πρόσμοιξη με την θεική - αγγελική ενέργεια) και η γδαρμένη λεοντή ( ο καταρρακωμένος εγωισμός του) που τη φορά έξω από το σώμα, δηλαδή ΑΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΨΥΧΙΚΑ από το δικό του θέλημα.  Και κάνει με το τρόπο αυτό έργα θαυμαστά.  Οταν δε ξαναγίνεται εγωιστής, (με τη  ΄΄ βοήθεια ΄΄  του δαίμονα - ΚΕΝΤ αυρου - αντιπαραβάλλατε ορολογία με Σ Τ αυρου  -  Νίσσου) πάλι γίνεται εγκληματίας, σκοτώνοντας τον Λίχα (Λ + ΕΙΧΑ = αυτόν που είχε Λ, και ως γνωστόν το ιδεόγραμμα Λ το έχουν μόνο οι άγγελοι , όχι οι άνθρωποι  ... άρα κάποιο άγγελο σκότωσε ) και καιόμενος υφαρπάζεται από το Δία (άγγελο Σεμιαζά ) στην κορυφή του όρους ΟΙΤΗ (που σημαίνει ΄΄ δηλαδή ΄΄, και μας υποκρύπτει , ότι το έγκλημα κατά των οικείων - αγγέλων δηλαδή - τιμωρείται με ΑΠΟΣΥΡΣΗ ..) με τη χρήση κεραυνου ( Κ + ΕΡΑ + Υ + ΝΟΥ = Κ + ΑΡΕΥ + ΝΟΥ = Κ+ΑΡΕΙ+ΝΟΥ = δια του Κ , άρει το νού.  δηλαδή στην ουσία, ο άγγελος - Δίας - του πήρε την ψυχή , ανοίγοντας κάποιο χωροχρονικό παράθυρο, που είναι το σύμβολο του κεραυνού.

(**) Αυτά τα πλάσματα γεννήθηκαν από τις θνητές μετά τη μίξη με τους εγρήγορους (οι άγγελοι φρουροί επί γης με αρχηγό κάποιο  Σεμιαζά , που μεταγενέστερα εμφανίζεται ως θεός Δίας της Ελληνικής μη θεολογίας - μυθολογίας - ).    Σε αυτή τη θεωρία συμφωνεί απόλυτα και το βιβλίο του ΕνώχΕίναι μάλλον υπογήινα πλάσματα,  αυτά   που αναφέρει σαφώς ο Οσιος Ανδρέας ο κατά θεόν Σαλός. Παραθέτω σχετικό απόκομμα από βιβλίο που περιγράφει το βίο του Αγίου. Είναι οι βρυκόλακες που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που τις έσχατες ημέρες θα ζωντανέψουν και θα τρώνε τις σάρκες και θα πίνουν το αίμα των ανθρώπων.

 

(***)  ΤΙΤΑΝ = ΤΙ + (Η) ΤΑΝ. Λογοπαίγνιο - σαρκασμός των 201 εγρηγόρων (παραβατών αγγέλων)  με το οποίο λένε στους ανθρώπους ΄΄ αν μπορείς βρες τι σημαίνει ΤΙΤΑΝ..  Με τους τιτάνες που εμφανίζονται ως Α-ΔΕΛΦΟΙ των Ολυμπίων θεών (201 παραβάτες άγγελοι, που ο θεός είχε ορίσει να φυλούν τα γήινα χωροχρονικά περάσματα από τους δαίμονες και άλλα εχθρικά στον άνθρωπο διακείμενα πνεύματα)-   άρα άγγελοι - αρχίζει μιά 10 ετής μάχη.  Ισως οι τιτάνες να ήταν οι δαίμονες, που βρήκαν ευκαιρία να περάσουν στη γη, μιας και οι 201 άγγελοι - φύλακες είχαν άλλες ασχολίες (συν - εμοιγνύοντο με τις θνητές γυναίκες).

   (****) Στην Επίδαυρο διασταυρώνονται (σταυρώνονται ανά δύο) πολλά γεωενεργειακά ρευστά , όπως ενδεικτικά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Κάποια από αυτά έχουν σχήμα Δ και προέρχονται από τη θάλασσα (αρνητική γεωενέργεια).  Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ , είναι αυτός ο θεός (άγγελος) που έδινε (ΔΩΝ = αυτός που δίνει) τους ΠΟΣΕΙ = σε αυτούς που ήθελαν να ποιούν, και φυσικά όχι νερό, αλλά τη γνώση. Tα γεωενεργειακά ρευστά φαίνεται ότι συγκεντρώνονται και στην περίπτωση αυτή τόσο στο στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου (παρακάτ εικόνα) , λειτουργώντας ;όπως σε όλα τα αρχαία θέατρα , αλλά και στο

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ της Επιδαύρου, το οποίο είναι ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΘΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ και εδώ, από κρυσταλλικής δομής , λιίινες πλακες. (παρακάτω εικόνες).  Νομίζω ότι αυτό και μόνο το κτίσμα , φανερώνει τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και την λεγόμενη ΤΕΧΝΗ του Ασκληπιού, πάνω στα αυρικά πεδία, την βιοενέργεια, την γεωενέργεια και γενικά σε ότι δεν είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού.  Φυσικά αυτό το λίθινο κυκλικό κατασκεύασμα , δεν είναι λαβύρινθος - όχι τουλάχιστον υπό την κοσμική , αδαή, έννοια που του αποδίδεται - αλλά ένα πολύ ισχυρό ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ.

         

 

(*****) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΟΦΙ

Οι διάφορες επιδράσεις  του γήινου μαγνητικού πεδίου με αυτές τις ενέργειες δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, όπως πιστεύουμε ότι είναι και οι λεγόμενες 'καιρικές καταστάσεις'. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνουμε και τη λεγόμενη 'κοσμική ακτινοβολία' που είναι ενέργειες από άλλα ουράνια σώματα ή αόρατες στο μάτι του ανθρώπου ενεργειακές μηχανές, όπως πχ είναι οι λεγόμενες 'μαύρες τρύπες'  που ρουφούν τεράστια ποσά ενέργειας και ύλης (πιθανότατα η ΑΒΥΣΣΟΣ των αρχαίων Ελλήνων)... Πρόκειται προφανώς για ενεργειακούς μετατροπής της ύλης', σε κάποια μορφή ενέργειας που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.  Ισως απλά να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια σε παράλληλα σύμπαντα και κόσμους. Ο τρόπος άλλωστε του στροβιλισμού με τον οποίο μας έχουν δείξει ότι ενεργούν, θυμίζει έντονα το ενεργειακό σιφόνι.  Τι ακριβώς είναι το ενεργειακό σιφόνι θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε στις παρακάτω εικόνες... Σαν πρότυπο χρησιμοποιούμε τη δημιουργία ενός κυκλώνα στη γη..  Μιά ματιά στα παρακάτω σχήματα θα μας δείξει γιατί ο ΟΦΙΣ συμβολίζει τα ενεργειακά ρεύματα.

 

Αν η παραπάνω θεωρεία μας ευσταθεί, τότε η ΣΠΕΙΡΑ , αρχαιότατο σύμβολο σε πολλές φυλές, θα πρέπει να είναι η σύζευξη δύο αντιθέτων ενεργειών που παράγει διάφορα ορατά και μη αποτελέσματα και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του σύμπαντος. Αυτά θα πρέπει να συμβόλιζαν τα φίδια του Ασκληπιού και γενικά όλα τα φίδια (ΟΦΙΣ) στους προκατακλυσμιαίους λαούς.  Ειδικά όταν αυτές οι συστρεφόμενες ενέργειες εμφανίζονταν σε μέρη όπου υπήρχαν εμφανίσεις 'θεών '  .. Οι θεοί , βέβαια, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του ΕΝΩΧ , δεν ήσαν παρά απλοί άγγελοι... Η εμφάνιση των αγγέλων ή άλλων πνευμάτων (τα γνωστά 'είδωλα' , διότι παρέβησαν το νόμο του θεού και συνευρέθησαν με θνητές γυναίκες, παίρνοντας μορφή ανθρώπων προφανώς)  προφανώς γινόταν σε τέτοιες περιοχές.. Τις συστρεφόμενες ενέργειες τις κρυπτογράφησαν με ζευγάρωμα όφεων...  Το στόμα του όφη είναι η είσοδος της ενέργειας και η ουρά το τέλος της..

Εαν δει κάποιος τις συστρεφόμενες ενέργειες από κάτω η από επάνω (κάθετα δηλαδή) τότε σχηματίζεται το σύμβολο της ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ.

Παρακάτω παρίστανται 2 καταστάσεις 2πλών ενεργειακών ρευμάτων (όφεων). Αριστερά στην εικόνα είναι αδρανοποιημένα , υπό την ένια ότι δεν ακουμπά ενεργειακά το ένα (μπλέ χρώμα = θετικό κατά συνθήκη) τό άλλο (κόκκινο χρώμα, αρνητικό κατά συνθήκη). Δεξιά στην εικόνα , τα ενεργειακά ρεύματα έχουν συμπλεχθεί ενεργειακά ( δηλαδή το ένα επηρεάζει με κάποιο τρόπο, ενεργειακά το άλλο). Εδώ έχουμε το σχήμα της ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ, διότι παρουσιάζεται ενεργειακή ροπή και αρχίζουν αλληλεπιδράσεις στο χωροχρόνο. Εδώ ακριβώς ταιριάζει η μυστικιστική παράσταση των όφεων που συζεύγνηνται . Η σύζευξη των όφεων, γεννά άλλον ή άλλους όφις, δηλαδή άλλες ενεργειακές καταστάσεις.

Εαν όμως βλέπαμε δύο παράλληλα ενεργοποιούμενες ενέργειες-δυνάμεις από κάτω η από επάνω (κάθετα δηλαδή) τότε σχηματίζεται το σύμβολο που έχουν  όλοι οι κίωνες των αρχαιοελληνικών ναών. 

 

 

Ενα τέτοιο παράδειγμα , με διπλή ενεργοποίηση γεωενεργειακών ρευστών , θεωρώ ότι υπάρχει στην αρχέγονη περιοχή του ΑΡΩΝΑ (το όνομα από μόνο του μας παραπέμπει σε ενεργειακά πεδία. ΑΡΩΝ είναι αυτός που άρει ,δηλαδή εξουδετερώνει κάποια κακή ενεργειακή κατάσταση. Η περιοχή αποτελείται από δύο λίθινα (κρυσταλλικής δομής) υψώματα , τον μικρό (κάτω ολοκόκκινου χρώματος , διπολικό σχήμα στην αριστερή κάτω εικόνα) και τον μεγάλο ΑΡΩΝΑ (πάνω, επίσης ολοκόκκινου χρώματος , λεπτότερου όμως με διπολικό σχήμα στην αριστερή κάτω εικόνα) . Δυστυχώς το πρώτο είναι στρατικοποιημένη ζώνη και το δεύτερο κατέχεται από Τουρκικά στρατεύματα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση μία προσπάθεια μέτρησης των ακτινοβολιών εκεί.

  

Ενδιάμεσα υφίσταται μία οξεία ενεργειακή ακίδα, εν είδη λίθινου βράχου ( στο μέσον μέσα σε κόκκινου χρώματος κύκλο στην πάνω αριστερή εικόνα)  , ενώ ένας περίπου ίδιος λίθινος βράχος  ευρίσκεται ακριβώς δεξιά (ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) του (στο μέσον μέσα σε κόκκινου χρώματος κύκλο στην πάνω αριστερή εικόνα ).  Ο συγκεκριμένος βράχος  - ακίδα, είναι σεσημασμένος με μία περίεργη βραχομορφή στην κορυφή του, που παριστά μάλλον κυνοκέφαλο άνθρωπο ή τερατόμορφο πλάσμα (θυμίζει τα αντίστοιχα 'αγάλματα' στη νήσο Μάτε - κίτε - ράνει,- προφανώς απο το Ελληνικόν ΜΑΤΑΙΑ ΚΕΙΤΑΙ και τα ΡΑΙΝΕΙ, δηλαδή οι μορφές κείνται εκεί ματαίως και τις βρέχει η θάλασσα, γιατί προφανώς αυτός που τις τιμώρησε, δεν θα τους δώσει ποτέ συγχώρεση)  ή νήσο του Πάσχα για τους Σαξωνολατίνους,   υπάρχει στην Κύπρο, λίγο έξω από τη Λευκωσία. Ο βράχος είναι εύκολα ορατός από το δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Το αξιοπερίεργο είναι ότι στη μικρής ανάλυσης φωτογραφία έχει σχηματισθεί μία μώβ αύρα γύρω από τη βραχομορφή. Η νήσος του Πάσχα, κείται στο μέσον του Ειρηνικού ωκεανού και είναι μάλλον απομεινάρι μιάς από τις 7 τεράστιες Ατλάντιες νήσους.  H περιοχή δεν είναι προσβάσιμη σήμερα λόγω της Τουρκικής κατοχής του νησιού. Πάντως παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς γεωενεργειακών ρευστών , για το οποίο αναφερόμαστε σε άλλη ιστοσελίδα μας.

 

Αν προσέξει κανείς την περιοχή από τον ουρανό - οι εικόνες έχουν ληφθεί από δορυφόρο - θα δει το ενεργειακό σχήμα του διπλού όφη (το κυανούν και το μαύρο χρώμα τα δείχνουν) στην περιοχή που εξετάζουμε.

Τα 4 λίθινα γεωλογικά αυτά εξογκώματα (κάτω αριστερά , όχι υπό κλίμακα σχεδιασμένα) ,

έχουν άμεση ενεργειακή σχέση με τις λίθινες, κρυσταλλικές, προεξοχές που ονομάζονται ΄΄πενταδάκτυλος΄΄  (παρακάτω εικόνα).  

                               Κων/νος Ε. Στρωματιάς      Πρόεδρος Ινστιτούτου Γεωπαθητικών Ερευνών  Κύπρου      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 


 
 
  copyright © ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ