Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Ενεργειακά όπλα στην Ελλάδα

Ελληνικά όπλα και εφευρέσεις που δεν βρήκαν αποδοχή στην Ελλάδα

Ηλεκτρονικές βόμβες

Ψυχοτρονική τεχνολογία

Ελληνικά ενεργειακά υπερόπλα

Τελλουριακά ρεύματα στην αρχαία Ελλάδα

Μηχανισμοί πρόκλησης κατακλυσμών

Αποκρυπτογράφηση της Ελληνικής μυθολογίας(ο Μαίανδρος ήταν οπλικό σύστημα;)

Ο τάφος του Mεγάλου Αλεξάνδρου

Αποκωδικοποίηση του ημερολογίου των Μάγιας